Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2018. gada iepirkumi

DNP 2018/28. Dundagas vidusskolas sporta garderobes pārbūve

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

08.08.2018.

Identifikācijas numurs DNP 2018/28
Līguma priekšmets Divu sporta garderobju pārbūve Dundagas vidusskolā Talsu ielā 18, Dundagā, saskaņā ar izstrādāto Apliecinājuma karti (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas).
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Nolikums
Apliecinājuma karte

Koptāme

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018. gada 21. augusts plkst. 14.00
Kontaktpersona Izpilddirektore Janita Valtere, tālrunis: 63237515, 25656165, e-pasts janita.valtere@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums .Atzīt par iepirkuma nr. DNP 2018/28 «Dundagas
vidusskolas sporta garderobes pārbūve» uzvarētāju un piešķirt līguma
slēgšanas tiesības SIA «KLINTS BŪVE», reģistrācijas nr. 41203016772, kura
apņemas veikt Dundagas vidusskolas sporta garderobes pārbūvi par 23
152,00 € bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums 27.08.2018.
Noslēgtais līgums  
Atslēgvārdi
iepirkums