Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2017. gada iepirkumi

Dundagas novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

03.07.2017.
Identifikācijas numurs DNP 2017/17
Līguma priekšmets

Iepirkuma priekšmets jāizstrādā 9 (deviņu) pašvaldības autoceļu būvprojekti un jānodrošina  autoruzraudzība:

1.4.1. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Valpene – Sabdagas» Dundagas pagastā»;

1.4.2. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Ozollapas – Pāce» Dundagas pagastā»;

1.4.3. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Mazās darbnīcas – Būdeni» Dundagas pagastā»;

1.4.4. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Kubele – Stirniņi» Dundagas pagastā»;

1.4.5. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Vecā skola – Dravnieki» Dundagas pagastā»;

1.4.6. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Sabdagas – Birzmalas» Dundagas pagastā»;

1.4.7. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Eniņi – Tuskas» Dundagas pagastā»;

1.4.8. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Kaļķi – Plaģi» Dundagas pagastā»;

1.4.9. «Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam «Vecmuižas ceļš» Dundagas pagastā».


Iepirkuma priekšmets paredz divus iepirkuma līgumus.

Prasības attiecībā uz līguma priekšmetu Nolikums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 27.07.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersona Saimnieciska dienesta vadītājs Andris Kojro,telefons 26563742
Pieņemtais lēmums

Atzīst par uzvarētāju iepirkumā „ Dundagas novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/17) SIA “Projekts EAE”, (reģistrācijas Nr. 44103073494) ar piedāvājuma zemāko cenu, kurš piedāvā veikt projektēšanu un būvprojekta autoruzraudzību par kopējo summu bez PVN EUR 46 935,00.

Lēmuma datums 10.08.2017.
Noslēgtais līgums

Projektēšanas līgums

Autoruzraudzības līgums