Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2017. gada iepirkumi

Stāvlaukuma un ēkas-nojumes būvniecības būvprojekta un teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

27.06.2017.
Identifikācijas numurs DNP 2017/16
Līguma priekšmets

Stāvlaukuma un ēkas-nojumes būvniecības būvprojekta un teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība, saskaņā ar darba uzdevumu-tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums nr. 6).


Iepirkuma priekšmets paredz divus iepirkuma līgumus.

Prasības attiecībā uz līguma priekšmetu

Ēkas skice

Topogrāfija (dgn)

Topogrāfija (dwg)

Rasējumi

  Nolikums

Ģeotehniskā izpēte

ST tehniskie noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 20.07.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersona Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, telefons 29174294
Pieņemtais lēmums

Atzīst par uzvarētāju iepirkumā «Stāvlaukuma un ēkas – nojumes būvniecības būvprojekta un teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība» (Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/15) SIA «RI Pārvaldnieks», (reģistrācijas Nr. 40103765016) ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kurš piedāvā veikt projektēšanu par kopējo summu bez PVN EUR 7500,00 un būvprojekta autoruzraudzību par kopējo summu bez PVN EUR 1200,00.

Lēmuma datums 09.08.2017.
Noslēgtais līgums

Projektēšanas līgums

Autoruzraudzības līgums