Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2017. gada iepirkumi

«Būvprojekta «Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dundagā» izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi» rezultāts

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTU

 

Pasūtītājs: SIA «Ziemeļkurzeme», reģ. Nr. 40003382317,

Iepirkums: «Būvprojekta «Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dundagā» izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ZIE/KF/2017/02

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma procedūras rezultāts: Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA «Ekolat», reģistrācijas Nr. 41503009958, juridiskā adrese: 1.Preču iela 30a, Daugavpils, LV - 5401 (iepirkuma komisijas 20.07.2017. lēmums)

 

Publicēts

09.06.2017

Identifikācijas numurs

ZIE/KF/2017/02

Līguma priekšmets

Būvprojekta «Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dundagā» izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.

Prasības līguma priekšmetam

Nolikums

2.1.pielikums

2.6.pielikums

2.7.pielikums

Projektēšanas uzdevums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 04.07.2017. plkst. 11.00

Kontaktpersona

Valdes loceklis Andrejs Bāliņš
tālrunis 26452551
ziemelkurzeme@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA «Ekolat», reģistrācijas Nr. 41503009958, juridiskā adrese: 1. Preču iela 30a, Daugavpils, LV - 5401 (iepirkuma komisijas 20.07.2017. lēmums)

Lēmuma datums 21.07.2017.
Noslēgtais līgums  

 

Publicēts: 21.07.2017.