Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Deputāti

Iedzīvotāju pārstāvniecību Dundagas novada domē nodrošina pašvaldības lēmējinstitūcija – dome, kas īsteno pārraudzību pār administrāciju. Dome sastāv no 9 vēlētiem deputātiem – politiskām amatpersonās, kuras ievēl, pamatojoties uz politiskiem kritērijiem.

2017. gada 3. jūnija Dundagas novada domes vēlēšanu rezultāti:

«Mūsu cilvēkiem» 52,28% un 5 vietas;

«Strādāsim kopā!» 29,39% un 3 vietas;

«Mūsu novadam» 16,95%  un 1 vieta.


 

Aldis Felts

Aldis Felts

Domes priekšsēdētājs

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Finanšu komiteja (vadītājs)

E-pasts: aldis.felts@dundaga.lv

Tālrunis: 63237513

Apmeklētājus pieņem:

Dundagā — katru nedēļu pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,

Kolkā — katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00.


Gunārs Kristiņš

Gunārs Kristiņš

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Finanšu komiteja

E-pasts: gunars.kristins@dundaga.lv

Tālrunis 26556675

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā piektdienā no 11.00 līdz 12.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Jānis Mauriņš

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja (vadītāja vietnieks)

E-pasts: janis.maurins@dundaga.lv

Tālrunis: 29494465
Pieņemšanas laiks katra mēneša ceturtajā piektdienā no 12.00 līdz 13.00 domes ēkā Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Māris Napskis

Māris Napskis

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja (vadītājs), Finanšu komiteja

Pieņem iedzīvotājus  mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 17.00 līdz 18.00 Kultūras pilī, Pils ielā 14 un

katra mēneša otrajā ceturtdienā Kolkā SIA Līcis-93 caurlaides ēkā no 14.00 līdz 15.00.

Vēlams iepriekš pieteikt tikšanos pa tālruni 26381082.

Tālrunis: 26381082

E-pasts: maris.napskis@dundaga.lv


Regīna Rūmniece

Regīna Rūmniece

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (vadītāja), Finanšu komiteja

E-pasts: regina.rumniece@dundaga.lv

Tālrunis 29455666

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā piektdienā no 11.00 līdz 12.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Andra Grīvāne

Andra Grīvāne

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (vadītāja vietniece), Finanšu komiteja

E-pasts: andra.grivane@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā piektdienā plkst. 10.00–11.30 Dundagas vidusskolā Talsu ielā 18.Vilnis Skuja

Vilnis Skuja

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja, Finanšu komiteja

Tālrunis 29365230|
Pieņemšanas laiks katra mēneša ceturtajā  piektdienā no 9.00 līdz 10.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Tamāra Kaudze

Tamāra Kaudze

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja

E-pasts: tamara.kaudze@dundaga.lv

Tālrunis 29191969
Pieņemšanas laiks katra mēneša katra mēneša ceturtajā piektdienā  no plkst. 9 līdz 10.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Madars Burnevics

Madars Burnevics

Apvienība «Mūsu novadam»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Finanšu komiteja

E-pasts: madars.burnevics@dundaga.lv

Tālrunis 26131091
Pieņemšanas laiks katra mēneša pēdējā piektdienā no 9.00 līdz 10.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.