Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Deputāti

Iedzīvotāju pārstāvniecību Dundagas novada domē nodrošina pašvaldības lēmējinstitūcija – dome, kas īsteno pārraudzību pār administrāciju. Dome sastāv no 9 vēlētiem deputātiem – politiskām amatpersonās, kuras ievēl, pamatojoties uz politiskiem kritērijiem.

2017. gada 3. jūnija Dundagas novada domes vēlēšanu rezultāti:

«Mūsu cilvēkiem» 52,28% un 5 vietas;

«Strādāsim kopā!» 29,39% un 3 vietas;

«Mūsu novadam» 16,95%  un 1 vieta.


 

Aldis Felts

Aldis Felts

Domes priekšsēdētājs

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Finanšu komiteja (vadītājs)

E-pasts: aldis.felts@dundaga.lv

Tālrunis: 63237513

Apmeklētājus pieņem:

Dundagā — katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no plkst. 11.00 līdz 12.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1 vai, iepriekš vienojoties, citā vietā un laikā.

Par tikšanos lūdzu iepriekš vienoties pa tālruni 29183090.


Gunārs Kristiņš

Gunārs Kristiņš

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

E-pasts: gunars.kristins@dundaga.lv

Tālrunis 26556675

Pieņemšanas laiks ir no plkst. 10.00 līdz 11.00 katra mēneša pirmajā otrdienā Kolkas ceha administrācijas ēkā.


Jānis Mauriņš

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja (vadītāja vietnieks)

E-pasts: janis.maurins@dundaga.lv

Tālrunis: 29494465

Pieņemšanas laiks: Katru mēnesi stundu pirms kārtējās Dundagas novada domes sēdes novada domes ēkā Pils ielā 5 -1 Dundagā.

Par tikšanos lūdzu iepriekš vienoties pa tālruni 29494465.

 


Regīna Rūmniece

Regīna Rūmniece

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (vadītāja), Finanšu komiteja

E-pasts: regina.rumniece@dundaga.lv

Tālrunis: 29455666

Pieņemšanas laiks ir no plkst. 9.00 līdz 10.00 katra mēneša pirmajā otrdiena Kolkas ceha administrācijas ēkā.
Iepriekš pieteikties lūdzu telefoniski.
             


Zane Tālberga

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja (vadītāja), Finanšu komiteja

E-pasts: zane.talberga@dundaga.lv

Tālrunis: 26644603

Pieņemšanas laiks: Katru mēnesi stundu pirms kārtējās Dundagas novada domes sēdes novada domes ēkā Pils ielā 5 -1 Dundagā.

Iepriekš vienojoties pa tālruni 26644603, iespējama arī cita tikšanās  vieta un laiks.


Andra Grīvāne

Andra Grīvāne

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (vadītāja vietniece), Finanšu komiteja

E-pasts: andra.grivane@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā piektdienā plkst. 10.00–11.30 Dundagas vidusskolā Talsu ielā 18.

Pieņemšanas laiks katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 11.00 līdz 12.00 Kolkas pagasta pārvaldes ēkā «Brigas».

Par tikšanos lūdzu iepriekš vienoties pa tālruni 26181036.Vilnis Skuja

Vilnis Skuja

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja, Finanšu komiteja

Tālrunis 29365230|

Pieņemšanas laiks katra mēneša ceturtajā  piektdienā no 9.00 līdz 10.00 Dundagā novada domes ēkā Pils ielā 5 -1 Dundagā.

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst.14.00 līdz 16.00 Kolkas pagasta pārvaldes ēkā «Brigas».

Par tikšanos lūdzu iepriekš vienoties pa tālruni 29365230.

 

 


Madars Burnevics

Madars Burnevics

Apvienība «Mūsu novadam»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja, Finanšu komiteja

E-pasts: madars.burnevics@dundaga.lv

Tālrunis 26131091

Pieņemšanas laiks Dundagā katra mēneša otrajā ceturtdienā no pulksten 10.00 līdz 12.00 novada domes ēkā Pils ielā 5 -1

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā piektdienā no plkst.9.00 līdz 11.00 Kolkas pagasta pārvaldes ēkā «Brigas».

Par tikšanos lūdzu iepriekš informēt telefoniski.

 

Una Sila

Una Sila

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

E-pasts: una.sila@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 10.00–11.30 Dundagas vidusskolā Talsu ielā 18.
Par tikšanos lūdzu iepriekš vienoties pa tālruni 29257636.