Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatiermāksla

Kolkas tautas nama amatiermākslas kolektīvi

Kolkas pensionāru ansamblis «Sarma»

Vadītāja: Inora Sproģe

Telefons: 26385604

E-pasts: inora.b@inbox.lv

Mēģinājumu laiki: T.: 18.00

1997. gada 19. aprīlis ir Kolkas pensionāru padomes un ansambļa «Sarma» dzimšanas diena. Šajos 15 gados aizvadīti neskaitāmi koncerti, viesošanās pie draugiem Dundagā, Sabilē, Pastendē, Valdemārpilī, Talsos, Lubē, Ancē, Laucienā. Ansambļa repertuārs daudzpusīgs — no senajām jaunības dienu dziesmām līdz pat mūsdienu populārākajiem šlāgeriem. Kolektīvā vienmēr dzirkstī jaunības gars, dzīves prieks, labestība un humora dzirksts, māka priecāties par katru dzīves mirkli un māka dāvāt prieku citiem. Ne velti saka, ka Kolkā vislustīgākās ir pensionāru balles.


Kolkas pūtēju orķestris

Vadītājs: Rudīte Rēriha

Ilgstošas un kvalitatīvas instrumentālās muzicēšanas tradīcijas saistās ar Kolkas pūtēju orķestri. 1960. gadā  Dundagas diriģenta Jāņa Blumberga vadībā darbojās Kolkas ciema tautas nama pūtēju orķestris ar 10 dalībniekiem, un vienlaikus Aina Ēķupa vadībā Kolkas astoņgadīgās skolas pūtēju orķestris ar 12 dalībniekiem. Kopš 1974. gada orķestrus vadījis Viesturs Rērihs. Skolēnu pūtēju orķestris  piedalījies neskaitāmos koncertos, skatēs, salidojumos, dziesmu svētkos, vairākkārt iegūti  laureāta diplomi. Kolektīvs piedalās ikgadējos Līvu svētkos Mazirbē, pabijis Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Sāmsalā, Krievijā pie Elbrusa.


Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis

Vadītāja: Dzintra Tauniņa

Telefons: 26556180

E-pasts: dzta@inbox.lv

Mēģinājumu laiki: Pk.,S

Ansamblis darbojas kopš Kolkas mūzikas skolas dibināšanas  - 1993. gada.

Kolkas koklētājas ir  XXIV un XXV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieces.  Kolektīvs muzicējis daudzviet Latvijā, arī ārzemēs — Somijā, Maskavā, Slovākijā, Igaunijā, Slovēnijā, piedalījušies koklētāju festivālos «Saules koka zari», «Gaismas ceļā», kokļu dienās Jūrmalā.

Iegūtās atzinības:

 • 2006. gadā Kultūras ministrijas gada balva
 • 2008. gadā I pakāpes diploms  Koklētāju ansambļu reģionālajā skatē Jelgavā
 • 2008. gadā I pakāpes diploms XXIV Dziesmu svētku Latvijas Kokļu ansambļu konkursā
 • 2012. gadā I pakāpes diploms Latvijas koklētāju ansambļu skatē Jūrmalā
 • 2013. gadā I pakāpes diploms XXV Dziesmu svētku koklētāju ansambļu konkursā Jūrmalā

  Līvu dziesmu ansamblis «Laula»

  Vadītāja: Dzintra Tauniņa

  Telefons: 26556180

  E-pasts: dzta@inbox.lv

  Mēģinājumu laiki: O.: 18.00

  2000. gadā ar toreizējās tautas nama direktores Ritas Leitendorfas iniciatīvu  tika izveidots līvu dziesmu ansamblis «Laula» (nedaudz latviskots lībiešu vārds «dziesma»). To sākumā  vadīja Ilona Jostiņa, vēlāk vadību pārņēma Dzintra Tauniņa. Kolektīvs piedalījies ansambļu skatēs, Lībiešu svētkos Mazirbē, folkloras festivālā Slovākijā, regulāri priecē klausītājus dažādos pasākumos Dundagas novadā.

  Ansambļa repertuārā pārsvarā lībiešu tautas dziesmas un ziņģes, Dz. Kļaviņa apdares, J. Staltes dziesmas, kā arī dziesmas, kas piederīgas šim krastam.