Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kolkas tautas nams

Kontakti

Adrese: Tautas nams, Kolka, Kolkas pag., Talsu  nov., LV-3275

Vadītāja Ilona Onzule 29420750 ilona.onzule@dundaga.lv

Skatīt lielākā kartē

Iestāde šodien

Kolkas tautas nams ir Dundagas novada domes izveidota Kolkas pagasta pārvaldes padotībā esoša struktūrvienība, kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.

 Struktūrvienībā strādā 3 darbinieki, aktīvi darbojas 3 pašdarbības kolektīvi - senioru ansamblis Sarma, koklētāju ansamblis un Līvu dziesmu ansamblis «Laula».

Tautas nama 2. stāvā darbojas Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas mūzikas nodaļa, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas: Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, Vokālā mūzika – Kora klase.

Tautas namā notiek  dažādi pasākumi –  tradicionālie valsts un nacionālie svētki, teātra izrādes, filmas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dzeju vakari, viesmākslinieku koncerti, kino, balles, pensionāru padomes «Sarma» rīkotie atpūtas vakari. Apmeklētāju iemīļotākie pasākumi: Novada talantu koncerts, Jūras svētki, Senās uguns nakts.

Tautas nama telpās notiek arī novada mēroga  sporta spēles galda tenisā un novusā, Kolkas pamatskolas pasākumi, dažādi semināri u.c.

Tautas nama piedāvātie pakalpojumi: telpu īre.

Darba laiks: plkst. 9.00–18.00.

 

Vēsture

Par Kolkas tautas nama vēsturi varat lasīt Kolkas pagasta pārvaldes interneta lapā www.kolka.lv,  sadaļā Tautas nams.

 


Amatiermāksla

Kolkas tautas nama amatiermākslas kolektīvi

Kolkas pensionāru ansamblis «Sarma»

Vadītāja: Inora Sproģe

Telefons: 26385604

E-pasts: inora.b@inbox.lv

Mēģinājumu laiki: T.: 18.00

1997. gada 19. aprīlis ir Kolkas pensionāru padomes un ansambļa «Sarma» dzimšanas diena. Šajos 15 gados aizvadīti neskaitāmi koncerti, viesošanās pie draugiem Dundagā, Sabilē, Pastendē, Valdemārpilī, Talsos, Lubē, Ancē, Laucienā. Ansambļa repertuārs daudzpusīgs — no senajām jaunības dienu dziesmām līdz pat mūsdienu populārākajiem šlāgeriem. Kolektīvā vienmēr dzirkstī jaunības gars, dzīves prieks, labestība un humora dzirksts, māka priecāties par katru dzīves mirkli un māka dāvāt prieku citiem. Ne velti saka, ka Kolkā vislustīgākās ir pensionāru balles.


Kolkas pūtēju orķestris

Vadītājs: Rudīte Rēriha

Ilgstošas un kvalitatīvas instrumentālās muzicēšanas tradīcijas saistās ar Kolkas pūtēju orķestri. 1960. gadā  Dundagas diriģenta Jāņa Blumberga vadībā darbojās Kolkas ciema tautas nama pūtēju orķestris ar 10 dalībniekiem, un vienlaikus Aina Ēķupa vadībā Kolkas astoņgadīgās skolas pūtēju orķestris ar 12 dalībniekiem. Kopš 1974. gada orķestrus vadījis Viesturs Rērihs. Skolēnu pūtēju orķestris  piedalījies neskaitāmos koncertos, skatēs, salidojumos, dziesmu svētkos, vairākkārt iegūti  laureāta diplomi. Kolektīvs piedalās ikgadējos Līvu svētkos Mazirbē, pabijis Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Sāmsalā, Krievijā pie Elbrusa.


Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis

Vadītāja: Dzintra Tauniņa

Telefons: 26556180

E-pasts: dzta@inbox.lv

Mēģinājumu laiki: Pk.,S

Ansamblis darbojas kopš Kolkas mūzikas skolas dibināšanas  - 1993. gada.

Kolkas koklētājas ir  XXIV un XXV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieces.  Kolektīvs muzicējis daudzviet Latvijā, arī ārzemēs — Somijā, Maskavā, Slovākijā, Igaunijā, Slovēnijā, piedalījušies koklētāju festivālos «Saules koka zari», «Gaismas ceļā», kokļu dienās Jūrmalā.

Iegūtās atzinības:

 • 2006. gadā Kultūras ministrijas gada balva
 • 2008. gadā I pakāpes diploms  Koklētāju ansambļu reģionālajā skatē Jelgavā
 • 2008. gadā I pakāpes diploms XXIV Dziesmu svētku Latvijas Kokļu ansambļu konkursā
 • 2012. gadā I pakāpes diploms Latvijas koklētāju ansambļu skatē Jūrmalā
 • 2013. gadā I pakāpes diploms XXV Dziesmu svētku koklētāju ansambļu konkursā Jūrmalā

  Līvu dziesmu ansamblis «Laula»

  Vadītāja: Dzintra Tauniņa

  Telefons: 26556180

  E-pasts: dzta@inbox.lv

  Mēģinājumu laiki: O.: 18.00

  2000. gadā ar toreizējās tautas nama direktores Ritas Leitendorfas iniciatīvu  tika izveidots līvu dziesmu ansamblis «Laula» (nedaudz latviskots lībiešu vārds «dziesma»). To sākumā  vadīja Ilona Jostiņa, vēlāk vadību pārņēma Dzintra Tauniņa. Kolektīvs piedalījies ansambļu skatēs, Lībiešu svētkos Mazirbē, folkloras festivālā Slovākijā, regulāri priecē klausītājus dažādos pasākumos Dundagas novadā.

  Ansambļa repertuārā pārsvarā lībiešu tautas dziesmas un ziņģes, Dz. Kļaviņa apdares, J. Staltes dziesmas, kā arī dziesmas, kas piederīgas šim krastam.