Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas Kultūras pils

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

 

E-adrese: kulturaspils@90009115209

Direktore

Baiba Dūda

63237860,

29478393

 

baiba.duda@dundaga.lv

Kultūras darba organizatore

Smaida Šnikvalde

63237859,
22021270

smaida.snikvalde@dundaga.lv

Tūrisma organizatore

Alanda Pūliņa 63232293,
29444395

alanda.pulina@dundaga.lv

 Speciāliste jaunatnes un tautas jaunrades lietās  Santa Sula

 63237858,

22074622

 santa.sula@dundaga.lv
 Sporta organizatore  Ineta Aulika  29297797  ineta.aulika@dundaga.lv
 Brīvā laika pavadīšanas centra administratore  Ieva Kristiņa

 63237858,

26575913

 ieva.kristina@dundaga.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks: plkst. 9.00 — saskaņots atbilstoši pieprasījumam

Dundagas pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs un ir uzskatāms par vienu no šobrīd nozīmīgākajiem multifunkcionāliem sociālās un kultūras infrastruktūras objektiem Dundagas novadā.

Pilī izvietotas Dundagas novada domes iestādes un struktūrvienības — Dundagas mākslas un mūzikas skola, attīstības un plānošanas nodaļa, būvvalde, tūrisma informācijas centrs, avīzes «Dundadznieks» redakcija, kā arī atsevišķi nomnieki.

Pils telpās atrodas Jauniešu mītne — viesnīca, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas vidusskolas audzēkņi no kaimiņu pagastiem, savukārt vasaras mēnešos telpas izmanto kā naktsmītnes Dundagas un pilī notiekošo svinību viesi, tūristi. Jauniešu mītnes darbības nodrošināšanai pašvaldība algo trīs dežurantus.

Pils ir populārs tūrisma objekts. Dundagas tūrisma informācijas centrs nodrošina gida pakalpojumus pils apmeklējumiem un ekskursijām pa Dundagas un Kolkas pagastiem. Pilī izvietotas pastāvīgas vēsturiskas un tematiskas ekspozīcijas.

Dundagas novada pašvaldības iestāde «Dundagas Kultūras pils» ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, profesionālas tūrisma nozares attīstības veicināšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm.

Pilī darbojas 6 amatiermākslas kolektīvi (deju kolektīva «Dun-dang» senioru, jauniešu, skolēnu un pirmskolas vecuma bērnu grupas, Dundagas pagasta jauktais koris, senioru vokālais ansamblis «Sendienas».)

Katru gadu kultūras pils rīko dažādus kultūras pasākumus. Vērienīgākie no tiem ir Dundagas novada daudzināšanas svētki, Slīteres ceļotāju diena, Senās uguns nakts, Leģendu nakts, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas diena.

Viena no Kultūras pils sastāvdaļām ir pils telpās izvietotais Tūrisma informācijas centrs un Publiskais interneta pieejas punkts.

Pakalpojumi

Dundagas pils ir atvērta viesiem, tūristiem. Tūrisma sezona ir no 15. maija līdz 31. oktobrim. Pils atvērta visas septiņas dienas nedēļā un to var apskatīt gida pavadībā. Ārpus sezonas apmeklējums iepriekš jāpiesaka.

Pils piedāvātie pakalpojumi:

 • viesu izmitināšana pils naktsmītnē;
 • telpu noma;
 • ekskursijas pa pili gida pavadībā;
 • Dundagas piensaimnieku produkcijas degustācija;
 • kāzu programma.

Vēsture

Pili 13. gadsimta 3. ceturksnī būvējis Rīgas domkapituls saimnieciskām vajadzībām.

Vēlākos gadsimtos pils kalpojusi kā nocietinājuma ēka, muižnieku dzīvojamā ēka. Pēdējie pils privātīpašnieki — Ostenzakenu dzimta — pilī saimniekoja no 1711. gada līdz 1920. gada agrārajai reformai. No 1945. gada līdz 1974. gadam pilī atradās Dundagas vidusskola.

1872. gadā un 1905. gadā pils piedzīvojusi divus lielu ugunsgrēkus. Abas reizes atjaunota. Pēc pēdējiem atjaunošanas darbiem 1909.–1914. gadā pils otrajā stāvā daļēji saglabājusies šī perioda interjera apdare.

Ar Dundagas pili saistās daudz teiku un nostāstu. Vispopulārākā ir Zaļā jumprava, kas vēl šodien, savas ziņkārības dzīta, pilnmēness naktīs turpina staigāt pa pili.

Pils ir Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis, populārs tūrisma objekts. Pils ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs. Pils ir iesaistījusies asociācijas rīkotajā akcijā «Apceļosim Latvijas pilis!».


Brīvā laika pavadīšanas centrs

2014. gadā  novada pašvaldība, īstenojot Eiropas savienības fonda ELFLA   finansētu projektu «Telpu rekonstrukcija, galda spēļu inventāra un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika organizēšanai», Dundagā izveidoja Brīvā laika pavadīšanas centru.  Centrs atrodas  tautas nama telpās Pils ielā 9.

Centrā gaidām ikvienu Dundagas novada iedzīvotāju. Šeit var spēlēt dažādas galda spēles: novusu, galda tenisu, galda hokeju, citas galda spēles. No 2016. gada nogales centrā notiek kino vakari, tematiski pasākumi un citas aktivitātes.

Brīvā laika pavadīšanas centrs atvērts  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās plkst. 13.00–17.00.

Telpas var izīrēt dažādiem pasākumiem, dzimšanas dienas ballītēm utml. Sīkāk skatiet lēmumā un telpu nomas cenrādī!

Saziņai: centra darbiniece Ieva Kristiņa, 28018885.

 

Amatiermāksla

Dundagas Kultūras pils amatiermākslas kolektīvi

 

Dundagas Jauktais koris

Vadītāja: Dace Šmite

Telefons:26190455

E-pasts: dachu12@inbox.lv

Mēģinājumi: P.: 19.00

Vissvarīgākā dziesmas sūtība ir tā, ka dziedāšana veicina kopības sajūtu ļaužu starpā, tas ir ceļš no sirds uz sirdi, tāpēc arī dziesmai Dundagā ir tik ilgs mūžs, tā vairāk kā simts četrdesmit gadu ir pulcējusi kopā Dundagas ļaudis.

Dundagas jauktais koris ir viens no vecākajiem koriem Latvijā. Pirmie kora mēģinājumi Dundagas pusē notika 1869. gadā Kubalu skolā. Kora dibinātājs Gustavs Traubergs  bija kora vadītājs 26 gadus un viņa laikā koris piedalījās 2., 3., un 4. Dziesmu svētkos. Diriģents Jānis Šultners sagatavoja kori četriem Dziesmu svētkiem. Daudzus gadus ar labiem panākumiem dažādās skatēs Dundagas kultūras nama jaukto kori vadīja Gastons Šteins un viņa darbu tikpat labi turpināja Ferijs Millers. Četrpadsmit gadus kori vadīja Sandra Lielanse. Kopā ar viņu koris piedalījies četros Dziesmu svētkos. Sandra iegājusi kora vēsturē ar to, ka viņas darbības laikā kora dalībnieki pirmo reizi piedalījušies starptautiskajos koru festivālos  Secē un Tartu. Koris viesojies arī Zviedrijā.

No 2012. gada rudens kori vada diriģente Dace Šmite. Koris ar labiem panākumiem piedalījās koru skatē un kuplināja XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus.

Vēsture ietekmējusi gan kora darbību, gan dziesmu repertuāru, taču visiem laikiem cauri ir saglabātas vērtības, kas nemainās — tauta svin savus svētkus, dzied savas dziesmas.

Dundagas jauktais koris piedalās visos novada svētkos un pasākumos, kā arī sniedz koncertus Dundagas  un Ģipkas baznīcās.


Dundagas 1.–4. klašu deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki: T.: 18.00 – 19.00

Deju kolektīvā dejo bērni, kuri ,sākoties skolas gaitām ,no pirmskolas deju kolektīva pāriet dejot  1.–4. klašu bērnu deju kolektīvā, piepulcinot arī jaunus dejotājus.

Vadītāja Dace Treinovska ar saviem bērniem vairākkārt  aizdejojuši līdz Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, piedalījušies novada rīkotajos svētkos, bērnu deju festivālos.


Mūsdienu deju kolektīvs «Sensus»

Vadītāja: Daina Miķelsone

Telefons: 29204122

E- pasts: dainami@inbox.lv

Mēģinājumi: O.: 14.00 –19.00, C.: 14.00 –19.00

2005. gadā Daina Miķelsone Dundagas vidusskolā izveidoja Mūsdienu deju grupu «Sensus», kurā sāka dejot divdesmit jaunieši no 16 līdz 19 gadu vecumam. Kolektīvs jauniešu vidū guva lielu atsaucību un ar katru gadu dejot gribētāju skaits palielinājās. No 2011. gada deju grupa «Sensus» ir Dundagas kultūras pils kolektīvs.

Patlaban darbojās  sešas deju grupas:

 • pirmsskolas vecuma deju grupa   
 • 1.–4. klašu deju grupa
 • 5. klašu deju grupa
 • 6.–7.klašu grupa
 • 8.– 9. klašu grupa
 • 10.–12. klašu  grupa

«Sensus» dejotāji katru gadu ar labiem rezultātiem piedalās mūsdienu deju skatēs, kuplina novada pasākumus, ņem dalību arī citu novadu rīkotajos svētkos.

Ļoti jauks un krāsains parasti ir visu deju grupu kopkoncerts, ko vadītāja Daina Miķelsone  rīko pavasarī.


Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki: P.: 18.30

Pirmsskolas deju kolektīvs «Dun-dang» pulcē pašus mazākos dejot gribētājus. Pirmie deju soļi, pirmās grūtības un prieka asaras — tā ir katra mazā dejotāja neatņemama  dzīves sastāvdaļa.

Kolektīvu vada ļoti pieredzējusī vadītāja Dace Treinovska, kura jau 32 savas dzīves gadus veltījusi dejai.  No mazā kautrā, biklā dejotāja izaudzinājusi dejotājus, kas turpina dejot gan jauniešu, vēlāk vidējās paaudzes kolektīvos.

Pirmsskolas dejotāji kuplina novadā rīkotos pasākumus, piedalās bērnu  deju festivālos «Latvju bērni danci veda», kopā dejo un kopā arī atpūšas.


Senioru deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja:  Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E- pasts: dacetr@inbox.lv      

Mēģinājuma laiki: T.: 19.00

Dundagas kultūras pils Senioru deju kolektīvs «Dun-dang» pirmo reizi  sapulcējās 2011. gada  septembrī, kolektīvā pulcējot, gan kādreiz  dažādos kolektīvos dejojošos  dejotājus, gan pavisam jaunus dalībniekus, kuri savās sirdīs bija glabājuši dejotprieku. Kolektīvā dejo  dalībnieki no 45 līdz  62 gadu vecumama.

Kolektīvu kopā satur mūžam jaunības gars, pastāvīga mainība un aktīvs darbs, izbraukumi, skates, dažādi deju pasākumi novadā, kaimiņu novados,  Latvijā un ārpus tās. «Mēs esam garā jauni, sprauni un priecīgi, mīlam dzīvi un deju!» apliecina kolektīva dalībnieki.

2012. un 2013. gads aizritējis smagā darbā, gatavojoties deju skatēm, taču pūles vainagojās panākumiem  un kolektīvs ieguva tiesības piedalīties XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju  svētos  Rīgā, kas  kļuva par spilgtu piedzīvojumu kolektīva dalībniekiem.

Deju kolektīva dalībnieki piedalījušies Eiropiādes deju festivālā Itālijā, Padujā 2012. gadā un šogad  Eiropiādes festivālā Vācijā, kā arī  IX Starptautiskajā  tautas mākslas festivālā Krievijā, Taganrogā, no kurienes kolektīvs atgriezās ar daudz spilgtiem iespaidiem.

«Mēs uzrunājam skatītāju deju valodā. Katram savam skatītājam dāvājam daļiņu no sevis, sava dejotprieka!»


Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki:  O.: 19.00, C.: 19.00

Deju  kolektīvs «Dun-dang» ar nelieliem darbības pārtraukumiem darbojas  jau no  1946. gada. Patreizējā sastāvā kolektīvs izveidojies 2012. gadā, savās rindās apvienojot dažādos kolektīvos dejojošos dejotājus.

Dejotprieks, draudzīga noskaņa un kopā būšana, radošās dzirksts meklējumi, emocionāls gandarījums, dejas soļos ieaustais latviskums- tas raksturo vidējās paaudzes deju kolektīva «Dun-dang» dejotājus. Kolektīva deju aktivitātes ir veicinājušas tautas deju kustību Dundagā, piesaistot aizvien jaunus dejotājus, devušas rezultātus latviešu tautas deju kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

Kolektīvs lepojas ar savu vadītāju Daci Treinovsku, kura vada deju kolektīvus Dundagā jau 32 gadus.

Kolektīvs aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos, ir gaidīts viesis citu novadu pasākumos. 2012. gadā pārstāvēja Latviju Starptautiskajā deju Eiropiādē Itālijā, Padujā un 2013. gadā 50. Eiropiādē Vācijā, kā arī pārstāvēja Latviju IX Starptautiskajā  tautas mākslas festivālā Krievijā, Taganrogā.

2013. gada deju kolektīvu skatē  ieguva pirmās pakāpes diplomu un ieguva iespēju piedalīties XXV Vispārējos Dziesmu un X deju svētkos Rīgā.

Kolektīvs kopā ne tikai dejo, bet arī atpūšas un ir ieguvuši draugus arī citos deju  kolektīvos.

«Mēs esam jauki, azartiski, dzīvespriecīgi cilvēki – «Dun-dang» dejotāji!

Mēs esam ceļā, un mūsu ceļš  ir deja!

Aicinām tos, kas grib iet šo ceļu, nākt pie mums, uzdrošināties! Deja ir lieliska un dejot ir vienkārši fantastiski! Neliedziet sev šīs emocijas!»


Vokālais  ansamblis «Sendienas»

Vadītāja: Sandra Cirvele

Telefons: 25425751

E- pasts: sandracirvele@inbox.lv

Mēģinājumi: ceturtdienās plkst.18.00 – 20.00, Maija ielā 4–2, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Ansamblis izveidojies no baznīcas kora dalībniekiem, kuriem dziedāšana ir sirds lieta un kuri vēlējušies aktīvāk iesaistīties pagasta kultūras dzīvē, vēlējušies uzturēt dzīvu dziedāšanas tradīcijas, celt saulītē sen aizmirstas dziesmas, kā arī saturīgi un interesanti pavadīt brīvi laiku. Ansambļa dibinātāja un dvēsele ir Rita Zemtiņa, bet patreizējā vadītāja ir Sandra Cirvele.

Jau vairāk kā 10 gadus ansamblis piedalās visos novada pasākumos, pensionāru rīkotajos pasākumos, brauc dziedāt uz pansionātiem, dzied dārza svētkos, brauc ciemos uz kaimiņu novadiem.