Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bibliotēkas

Talsu novada Dundagas un Kolkas pagastā darbojas piecas publiskās bibliotēkas — Dundagā, Kaļķos, Kolkā, Mazirbē un Vīdalē.

2019.gadā visām Dundagas novada pašvaldības bibliotēkām notika atkārtotā akreditācija (iepriekšējā veikta 2013. gadā) vietējas nozīmes bibliotēkas statusa iegūšanai. Visās bibliotēkās akreditācijas process noritēja veiksmīgi.

2019. gadā lietotājiem visās novada bibliotēkās piedāvātas izmantot datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Izmantošana bibliotēkas datoros ir bez maksas.

Talsu novada bibliotēku kopkatalogs atrodas adresē https://talsi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.

Dundagas bibliotēka

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads LV-3270

E-adrese: biblioteka@90009115209

Vadītāja Ruta Emerberga

26484194,

dundagasbiblioteka@talsi.lv 
Vecākās bibliotekāres Inese Napska
Lāsma Lavrenova

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P.,O.,T.,C.,Pk.: plkst. 9.00–19.00
 • Katra mēneša pirmajā C.: plkst. 10.00–14.00 spodrības stundas, pēc plkst. 14.00 apkalpojam lasītājus
 • S, Sv: slēgta

Lietotāji 573, no tiem vecumā līdz 18 gadiem - 286.

Apmeklētība 10 030 reizes.

Izsniegums 15 000 krājuma vienības. Kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojums sniegts 7219 vienību apjomā.

Bibliotēkas krājums 01.01.2020. ir 21 127 vienības.

No pašvaldības līdzekļiem 2019. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 3618 €, preses abonēšanai — 983 € (salīdzinot ar 2018. gadu pieaugums ir par 33 € ).

 

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, kur pieejami arī preses izdevumi un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošajiem materiāliem vai klienta personīgajiem dokumentiem, materiāliem. Interesentiem iespēja izmantot datortehniku un pastāvīgo interneta pieslēgumu.

Bibliotēka apmeklētājus no 1. septembra līdz 31. maijam apkalpo 50 stundas nedēļā, bibliotēka atvērta no plkst. 9.00 līdz 19.00 un vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 9.00 līdz 18.00.

2019. gadā saviem lasītājiem piedāvājām 4 nosaukuma laikrakstus un 35 nosaukuma žurnālus. Salīdzinot ar 2018. gadu preses piedāvājums ir stabils.

Kalendārā gada garumā esam piedāvājušas 44 izstādes ar 1131 eksponētu vienību (t.sk. 6 izstādes ar 192 lielformāta/netradicionālām (piem., 58 cimdu pāri) eksponētām vienībām); un 21 pasākumu, kurus apmeklējuši 728 interesenti.

Lietotāju konsultēšana datoru un interneta izmantošanā notiek individuālu konsultāciju veidā pēc pašu lietotāju lūguma. Gada laikā, 200 apmeklētājiem 332 reizes sniegta palīdzība datora un interneta izmantošanā. Visbiežāk šāda veida palīdzība nepieciešama kādas konkrētas mājas lapas atrašanā un atvēršanā, mācām kā pievienot pielikumus e-pastiem, kā izdrukāt šos pielikumus, palīdzam formatēt sagatavotos dokumentus, ļoti bieži palīdzam veikt dažāda veida maksājumus (e-rēķinus) un sagatavot veikto maksājumu banku pārskatus, kā arī noformēt līgumus (visbiežāk elektrības līgumus). Bieži palīdzam veikt darbības ar attēliem Microsoft Maneger programmā. Joprojām palīdzam aizpildīt gada ienākumu deklarācijas VID EDS, esam līdzējušas iesniegt algas nodokļu grāmatiņas. Esam palīdzējušas aktivizēt maksājumu kartes, kuras klienti saņem pa pastu. Atsevišķiem darba meklētājiem palīdzēts orientēties NVA vakanču portālā un sagatavot savu CV.

Palīdzam sagatavot — Word dokumentus, ievietot tajos attēlus, pārveidot PDF formātā un tos izprintēt, motivācijas vēstules, dokumentus krievu valodā, bieži jāpalīdz klientiem izprintēt aviobiļetes. Tika līdzēts formatēt skolēniem un studentiem zinātniski pētnieciskos darbus un bakalaura darbus, veidoti automātiskie satura rādītāji.

Portālā www.latvija.lv esam palīdzējušas deklarēt dzīvesvietu un veikušas provizoriskos pensiju aprēķinus. Esam palīdzējušas pieprasīt slimības pabalstu izmaksas, saistībā ar elektroniskajām slimības lapām. Palīdzēts izmantot e-CSDD pakalpojumus.

Jauniešiem līdzējām reģistrēties Ēnu dienām un pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras vasaras darbam. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma sagatavošana un nosūtīšana, privātpersonām preses izdevumu abonēšana Latvijas pasta abonēšanas sistēmā.

Gada laikā fiksētas 329 dažāda tematiskā uzziņa. Sniegto uzziņu tematika ir plaša, bet visvairāk lietotājiem ir bijis vajadzīgs palīdzēt atrast atbildes sabiedrisko zinātņu un tehnikas jomās, literatūrzinātnē un lauksaimniecībā.

Atbalstītie projekti:

Bibliotēka ir iesaistījusies vairākās lasīšanas veicināšanas programmās:

 • jau 16 gadu Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2019;
 • trešo gadu Grāmatu Starts (sadarbojamies ar pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» 4 gadus veciem bērniem) un Skaļā lasīšana (programma 5. un 6. klašu skolēniem).

 

Kaļķu bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Ozoli» dz. 1, Kaļķi, Dundagas pagasts, Talsu novads LV-3270

Bibliotekāre Laila Ūrmane  

kalkubiblioteka@talsi.lv

25689928


Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • O., Pk.: plkst. 10.00–16.00
 • T.: plkst. 12.00–18.00
 • S.: plkst. 10.00–12.00
 • P.,C.,Sv.: slēgta


Lietotāji 58, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 8.

Apmeklējums 1026 reizes.

Izsniegums 4404 krājuma vienības.

Bibliotēka abonēja 14 preses izdevumus.

Bibliotēkas krājums 01.01.2020. ir 4196 vienības.

No pašvaldības līdzekļiem 2019. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 719 € (salīdzinot ar 2018. gadu stabils), preses abonēšanai — 427 € (stabils, salīdzinot ar 2018. gadu).

 

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 2 stundas sestdienā.

2019. gadā bibliotēkā bijušas 9 izstādes un 3 pasākumi. 

 

Kolkas bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Zītari», Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275

Bibliotekāre Olita Kalna 63276476, kolkasbiblioteka@talsi.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • O., T., Pk.: plkst. 11.00–19.00
 • C.: plkst. 13.00–19.00
 • S.: plkst. 9.00–14.00
 • P., Sv.: slēgta


Lietotāji 227, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 71.

Apmeklējums 2615 reizes.

Izsniegums 8392 krājuma vienības.

Bibliotēkas krājums 01.01.2020. ir 10 551 vienības.

Bibliotēka abonēja 24 preses izdevumus.

No pašvaldības līdzekļiem 2019. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 1650 € (stabils, salīdzinot ar 2018. gadu), preses abonēšanai 797 € (stabils, salīdzinot ar 2018.gadu).

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 35 stundas nedēļā, t.sk., 5 stundas sestdienā.

2019. gadā bibliotēkā bijušas 32 izstādes un 8 pasākumi.

Atbalstītie projekti:

Lasīšanas veicināšanas kultūras programma Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2019.

Trešo reizi kopā ar Dundagas bibliotēku iesaistījāmies lasīšanas veicināšanas programmā «Grāmatu Starts». Šajā programmā sadarbojamies ar PII «Rūķītis» 4 gadus veciem bērniem. 

Mazirbes bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Skolotāju māja 2» dz. 12, Mazirbe, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275

Bibliotekāre Sniedze Švāģere 28656760 mazirbesbiblioteka@talsi.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

Rudenī un ziemā, līdz 1. aprīlim

Pirmdien 11.00–16.00

Otrdien 12.00–16.00

Trešdien 11.00–16.00

Ceturtdien slēgta

Piektdien 12.00–16.00

Sestdien, svētdien slēgtaLietotāji 119, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 11.

Apmeklējums 700 reizes.

Izsniegums 4378 krājuma vienības.

Bibliotēkas krājums 01.01.2020. ir  3829 vienības.

Bibliotēka abonēja 16 preses izdevumus.

No pašvaldības līdzekļiem 2019. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 738 € (stabils, salīdzinot ar 2018. gadu), preses abonēšanai 596 € (stabils, salīdzinot ar 2018. gadu).

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 18 stundas nedēļā.

2019. gadā bibliotēkā bijušas 11 izstādes un 6 pasākumi.

 

Vīdales bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Vīdales skola», Vīdale, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

Bibliotekāre Santa Sniķere

27409287

vidalesbiblioteka@talsi.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P. slēgts
 • O. plkst. 11.00–15.00
 • T. plkst. 11.00–15.00
 • C.  slēgts
 • P. plkst. 11.00–15.00
 • S. plkst. 9.00–15.00
 • Sv. slēgts

 


Lietotāji 78, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 18.

Apmeklējums 912 reizes.

Izsniegums 4277 krājuma vienības.

Bibliotēkas krājums 01.01.2020. ir 4546 vienības.

Bibliotēka abonēja 16 preses izdevumus.

No pašvaldības līdzekļiem 2019. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 630 € (stabils, salīdzinot ar 2018. gadu), preses abonēšanai 412 € (stabils, salīdzinot ar 2018. gadu).

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 18 stundas nedēļā, t.sk., 6 stundas sestdienā.

Interesentiem piedāvātas 28 izstādes un 9 tematiski pasākumi/aktivitātes sadarbībā ar dažādām organizācijām.