Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bibliotēkas

Dundagas novadā darbojas piecas publiskās bibliotēkas - Dundagā, Kaļķos, Kolkā, Mazirbē un Vīdalē.

2018. gadā lietotājiem visās novada bibliotēkās piedāvātas izmantot datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.To izmantošana bibliotēkas datoros ir bez maksas.

Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu bibliotēku kopkatalogs atrodas adresē https://talsi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.

Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads LV-3270

E-adrese: biblioteka@90009115209

Vadītāja Ruta Emerberga

63232268,
26484194,

63237851 (fakss)

   
biblioteka@dundaga.lv   
Bibliotekāres Inese Napska
Ina Eihlere

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P.,O.,T.,C.,Pk.: plkst. 9.00–19.00
 • Katra mēneša pirmajā C.: plkst. 10.00–14.00 spodrības stundas, pēc plkst. 14.00 apkalpojam lasītājus
 • S, Sv: slēgta

Lietotāji: 580, no tiem vecumā līdz 18 gadiem - 294.

Apmeklētība: 10 455 reizes.

Izsniegums: 14 889 krājuma vienības. Kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojums sniegts 7216 vienību apjomā.

Bibliotēkas krājums 01.01.2019. — 21 118

No pašvaldības līdzekļiem 2018. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 3618 €, preses abonēšanai 950 € (salīdzinot ar 2017. gadu finansējums ir stabils, bez izmaiņām).

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, kur pieejami arī preses izdevumi un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošajiem materiāliem vai klienta personīgajiem dokumentiem, materiāliem. Interesentiem iespēja izmantot datortehniku un pastāvīgo interneta pieslēgumu.

Bibliotēka apmeklētājus no 1. septembra līdz 31. maijam apkalpo 50 stundas nedēļā, bibliotēka atvērta no plkst. 9.00 līdz 19.00 un vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 9.00 līdz 18.00.

2018. gadā saviem lasītājiem piedāvājām 6 nosaukuma laikrakstus un 33 nosaukuma žurnālus. Salīdzinot ar 2017. gadu, preses piedāvājums ir stabils.

Kalendārā gada laikā esam piedāvājušas 35 izstādes ar 782 eksponētām vienībām (t.sk. 5 izstādes ar 87 lielformāta eksponētām vienībām) un 27 pasākumus, kurus apmeklējuši 659 interesenti.

Lietotāju konsultēšana datoru un interneta izmantošanā notiek individuālu konsultāciju veidā pēc pašu lietotāju lūguma. Gada laikā, 162 apmeklētājiem 250 reizes sniegta palīdzība datora un interneta izmantošanā. Visbiežāk šāda veida palīdzība nepieciešama kādas konkrētas mājas lapas atrašanā un atvēršanā, mācām kā pievienot pielikumus e-pastiem, kā izdrukāt šos pielikumus, palīdzam formatēt sagatavotos dokumentus, ļoti bieži palīdzam veikt dažāda veida maksājumus (e-rēķinus) un sagatavot veikto maksājumu banku pārskatus, kā arī noformēt līgumus (visbiežāk elektrības līgumus). Bieži palīdzam veikt darbības ar attēliem «Microsoft Manager» programmā. Joprojām palīdzam aizpildīt gada ienākumu deklarācijas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, esam līdzējušas iesniegt algas nodokļu grāmatiņas. Esam palīdzējušas aktivizēt maksājumu kartes, kuras klienti saņem pa pastu. Atsevišķiem darba meklētājiem palīdzēts orientēties Nodarbinātības valsts aģentŗas vakanču portālā un sagatavot savu CV.

Palīdzam sagatavot Word dokumentus, ievietot tajos attēlus, pārveidot PDF formātā un tos izprintēt, motivācijas vēstules, dokumentus krievu valodā, bieži jāpalīdz klientiem izprintēt aviobiļetes. Tika līdzēts noformēt skolēniem un studentiem zinātniski pētnieciskos darbus un bakalaura darbus, izveiodt tiem automātiskos satura rādītājus.

Portālā www.latvija.lv esam palīdzējušas deklarēt dzīvesvietu un veikušas provizoriskos pensiju aprēķinus. Esam palīdzējušas pieprasīt slimības pabalstu izmaksas, saistībā ar elektroniskajām slimības lapām.

Jauniešiem līdzējām reģistrēties Ēnu dienām un pieteikties Nodarbinātības Valsts Aģentūras vasaras darbam. Apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma sagatavošana un nosūtīšana, privātpersonām preses izdevumu abonēšana Latvijas pasta abonēšanas sistēmā.

Gada laikā fiksētas 313 dažādas tematiskās uzziņas. Sniegto uzziņu tematika ir plaša, bet visvairāk lietotājiem bija jāpalīdz atrast atbildes tehnikas un dabas zinātņu jomās, literatūrzinātnē un sabiedrisko zinātņu jomā.

Atbalstītie projekti

Bibliotēka ir iesaistījusies vairākās lasīšanas veicināšanas programmās:

 • jau 15. gadu «Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2018»;
 • otro gadu Grāmatu Starts (sadarbojamies ar pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» 4 gadus veciem bērniem) un «Skaļā lasīšana» (programma 5. un 6. klašu skolēniem);
 • pirmo reizi izdevniecības «Liels un mazs» programmā «Mūsu mazā bibliotēka» (sadarbojamies ar Dundagas vidusskolas 1. klasēm).

Kaļķu bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Ozoli» dz. 1, Kaļķi, Dundagas pagasts, Dundagas novads LV-3270

Vadītāja Velga Rozenberga 63200897,
63237851 (fakss)
kalki@dundaga.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • O., Pk.: plkst. 10.00–16.00
 • T.: plkst. 12.00–18.00
 • S.: plkst. 10.00–12.00
 • P.,C.,Sv.: slēgta


Lietotāji: 59, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 11.

Apmeklējums: 1066 reizes.

Izsniegums: 4190 krājuma vienības..

Bibliotēka abonēja 11 preses izdevumus.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2019. – 4198.

No pašvaldības līdzekļiem 2018.gadā grāmatu iegādei atvēlēti 720 € (salīdzinot ar 2017.gadu stabils,), preses abonēšanai — 428 € (stabils, salīdzinot ar 2017.gadu).

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t.sk., 2 stundas sestdienā.

2018. gadā bibliotēkā bijušas 9 izstādes un 6 pasākumi. 

 

Kolkas bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Zītari», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Vadītāja Olita Kalna 63276476,
63237851 (fakss)
kolka_bibl@inbox.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • O., T., Pk.: plkst. 11.00–19.00
 • C.: plkst. 13.00–19.00
 • S.: plkst. 9.00–14.00
 • P., Sv.: slēgtaLietotāji: 241, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 70.

Apmeklējums: 3791 reizes.

Izsniegums: 9218 krājuma vienības.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2019. – 10 555.

Bibliotēka abonēja 22 preses izdevumus.

No pašvaldības līdzekļiem 2018. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 1650 € (stabils, salīdzinot ar 2017.gadu), preses abonēšanai 777 € (stabils, salīdzinot ar 2017.gadu).

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 35 stundas nedēļā, t.sk., 5 stundas sestdienā.

2018. gadā bibliotēkā bijušas 32 izstādes un 8 pasākumi.

Atbalstītie projekti:

Lasīšanas veicināšanas kultūras programma «Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2018».

Otro reizi kopā ar Dundagas bibliotēku iesaistījāmies lasīšanas veicināšanas programmā «Grāmatu Starts». Šajā programmā sadarbojamies ar pirmsskolas izglītības iestādi «Rūķītis» 4 gadus veciem bērniem.

Pirmo reizi izdevniecības «Liels un mazs» programmā «Mūsu mazā bibliotēka».

Mazirbes bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Mazirbes skola», Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Vadītāja Sniedze Švāģere 28656760,
63237851 (fakss)
mazirbe_bibl@inbox.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P., T.: plkst. 11.00–16.00
 • O., Pk.: plkst. 14.00–18.00
 • C., S., Sv.:  slēgta

Lietotāji: 133, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 18.

Apmeklējums: 1101 reizes.

Izsniegums: 4832 krājuma vienības.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2019. – 3631.

Bibliotēka abonēja 16 preses izdevumus.

No pašvaldības līdzekļiem 2018. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 740 € (stabils, salīdzinot ar 2017.gadu), preses abonēšanai 596 € (stabils, salīdzinot ar 2017.gadu).

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 18 stundas nedēļā.

2018. gadā bibliotēkā bijušas 12 izstādes un 5 pasākumi.

Vīdales bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Vīdales skola», Vīdale, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Vadītāja Santa Nagla

63254309,
63237851 (fakss)

27409287

vidale@dundaga.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P. slēgts
 • O. plkst. 11.00–15.00
 • T. plkst. 11.00–15.00
 • C.  slēgts
 • P. plkst. 11.00–15.00
 • S. plkst. 9.00–15.00
 • Sv. slēgts

 


Lietotāji: 79, no tiem vecumā līdz 18 gadiem – 17.

Apmeklējums: 871 reizes.

Izsniegums: 4342 krājuma vienības.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2019. – 4786.

Bibliotēka abonēja 14 preses izdevumus.

No pašvaldības līdzekļiem 2018. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 629 € (stabils, salīdzinot ar 2017.gadu), preses abonēšanai 410 € (stabils, salīdzinot ar 2017. gadu).

Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 18 stundas nedēļā, t.sk., 6 stundas sestdienā.

Interesentiem piedāvātas 24 izstādes un 7 tematiski pasākumi.