Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bibliotēkas

Dundagas novadā darbojas piecas publiskās bibliotēkas - Dundagā, Kaļķos, Kolkā, Mazirbē un Vīdalē. Ar 2011. gada 1. janvāri bibliotēku darbu koordinē pašvaldības iestāde «Dundagas novada Centrālā bibliotēka».

Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads LV-3270

E-adrese: biblioteka@90009115209

Vadītāja Ruta Emerberga

63232268,
26484194,

63237851 (fakss)

   
biblioteka@dundaga.lv   
Bibliotekāres Inese Napska
Ina Eihlere

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P.,O.,T.,C.,Pk.: plkst. 9.00–19.00
 • Katra mēneša pirmajā C.: plkst. 10.00–14.00 spodrības stundas, pēc plkst. 14.00 apkalpojam lasītājus
 • S, Sv: slēgta

Bibliotēka ir izvietota Dundagas PII «Kurzemīte» ēkā un tās darbu nodrošina 3 bibliotekāres un vadītāja.

Līdz 01.11.2015. bibliotēka apmeklētājus apkalpoja 40 stundas nedēļā. Ar 2015. gada 1. novembri tika mainīts bibliotēkas darba laiks. No 1. septembra līdz 31. maijam bibliotēka apmeklētājus apkalpo 50 stundas nedēļā un ir atvērta darba dienās no plkst. 09.00 līdz 19.00. Vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam bibliotēka apmeklētājus apkalpo 40 stundas nedēļā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18:00.

Bibliotēkas krājums 01.01.2016. ir 20134 vienības. 2015. gadā reģistrēti 611 lietotāji, kas bibliotēku apmeklēja 11340 reizes, bet izsniegums sastādīja 28226 krājuma vienības.

Kā bibliotēkas datortehnikas un tīkla lietotāji reģistrēti 220 cilvēki, no tiem 99 ir tikai datoru lietotāji (nelasa bibliotēkā), viņi šo iespēju izmantojuši 1863 reizes.

2015. gadā bibliotēkā bijušas 55 izstādes un 73 pasākumi.

2015. gada maijā un jūnijā uzsākta automatizēta grāmatu izsniegšana bibliotēku informāciju sistēmā ALISE.

No pašvaldības līdzekļiem 2015. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 3200 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 658 €), preses abonēšanai 927 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 14 €).

2015. gadā abonējām 6 nosaukuma laikrakstus un 33 nosaukuma žurnālus.

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas novadpētniecības darbiniece elektroniski apraksta laikraksta «Dundadznieks» rakstus Talsu Galvenā bibliotēkas novadpētniecības elektroniskajā datu bāzē. Šis darbs norit programmā ALISE. Uz vietas bibliotēkā novadpētniecības materiāli tiek apkopoti 51 tematiskā mapē, ko regulāri papildina.

Savu bibliotēku 2015. gadā pieteicām divos projektos – «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» un sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, kopā veidojot lasīšanas veicināšanas pasākumu Valsts kūltūrkalpitāla fonda mērķprogrammā «Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos » ietvaros pieteiktajā programmā «Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās» — tikšanās Dundagā ar rakstnieku Arno Jundzi. Abi projekti tika atbalstīti.

«Bērnu jauniešu un vecāku žūrijā» no projekta atbalstītājiem saņēmām 9 grāmatas par 58,76 €. Pārējās kolekcijas grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem.

2015. gadā par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāti trīs datori lietotājiem kopsummā par 1114,26 € (viena datora cena 371,42 €). Nomainīti pirmajā Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas projektā 2005. gadā piegādātie lietotāju datori. Gada vidū konstatējām, ka projektā «Trešais tēva dēls» 2008. gadā bibliotēkai piegādātā multifunkcionālo iekārtu Samsung CLX-2160N vairs nav rentabli atkārtoti labot. Par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāta jauna multifunkcionāla iekārta Hewlett Packard Color Laser Jet  Pro MFP M277n par 346,47 €.

Kaļķu bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Ozoli» dz. 1, Kaļķi, Dundagas pagasts, Dundagas novads LV-3270

Vadītāja Velga Rozenberga 63200897,
63237851 (fakss)
kalki@dundaga.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • O., Pk.: plkst. 10.00–16.00
 • T.: plkst. 12.00–18.00
 • S.: plkst. 10.00–12.00
 • P.,C.,Sv.: slēgta


Bibliotēkas vajadzībām tiek nomātas telpas no privātpersonas un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 20 stundas nedēļā, t. sk., 2 stundas sestdienā. Bibliotēkas krājums uz 01.01.2016. ir 5144 krājuma vienības. 2015. gadā reģistrēti 59 lietotāji, kas bibliotēku apmeklēja 875 reizes, bet izsniegums sastādīja 2880 krājuma vienības.

No pašvaldības līdzekļiem 2015. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 705 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 161 €), preses abonēšanai 414 € (stabils, salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 16 €).

2015. gadā bibliotēka abonēja 10 preses izdevumus.

2015. gadā bibliotēkā bijušas 11 izstādes un 3 pasākumi.

 

 

 

Kolkas bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Zītari», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Vadītāja Olita Kalna 63276476,
63237851 (fakss)
kolka_bibl@inbox.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • O., T., Pk.: plkst. 11.00–19.00
 • C.: plkst. 13.00–19.00
 • S.: plkst. 9.00–14.00
 • P., Sv.: slēgta


Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 35 stundas nedēļā, t. sk., 5 stundas sestdienā.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2016. ir 11122 krājuma vienības. 2015. gadā reģistrēti 294 lietotāji, kas bibliotēku apmeklēja 4706 reizes, bet izsniegums sastādīja 12299 krājuma vienības.

No pašvaldības līdzekļiem 2015. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 1592 € (salīdzinot ar 2014.gadu kāpums par 341 0Ć), preses abonēšanai 764 € (salīdzinot ar 2014.gadu kāpums par 25 €).

2015. gadā bibliotēka abonēja 25 preses izdevumus.

2015. gadā bibliotēkā bijušas 42 izstādes un 8 pasākumi.

Bibliotēka iesaistās lasīšanas veicināšanas kultūras programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015». Projekta īstenošanai no atbalstītājiem saņemtas 7 grāmatas par 46 €.

2015. gadā par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāti trīs datori lietotājiem par 1114,26 € (viena datora cena 371,42 €). Tika nomainīti pirmajā Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas projektā 2005. gadā piegādātie lietotāju datori.

Mazirbes bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Mazirbes skola», Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Vadītāja Sniedze Švāģere 28656760,
63237851 (fakss)
mazirbe_bibl@inbox.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P., T.: plkst. 11.00–16.00
 • O., Pk.: plkst. 14.00–18.00
 • C., S., Sv.:  slēgta

Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 18 stundas nedēļā.

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2016. ir 3758 krājuma vienības. 2015. gadā reģistrēti 164 lietotāji, kas bibliotēku apmeklēja 1489 reizes, bet izsniegums sastādīja 3900 krājuma vienības.

No pašvaldības līdzekļiem 2015. gadā grāmatu iegādei atvēlēti 723 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 106 €), preses abonēšanai 595 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 22 €).

2015. gadā bibliotēka abonēja 14 preses izdevumus.

2015. gadā bibliotēkā bijušas 10 izstādes un 5 pasākumi.

 

Vīdales bibliotēka

Kontakti

Adrese: «Vīdales skola», Vīdale, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Vadītāja Santa Nagla

63254309,
63237851 (fakss)

27409287

vidale@dundaga.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

 • P. slēgts
 • O. plkst. 11.00–15.00
 • T. plkst. 11.00–15.00
 • C.  slēgts
 • P. plkst. 11.00–15.00
 • S. plkst. 9.00–15.00
 • Sv. slēgts

 


Bibliotēka izvietota pašvaldības ēkā un tās darbu nodrošina vadītāja. Bibliotēka apmeklētājus apkalpo 18 stundas nedēļā, t. sk., 6 stundas sestdienā. 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2016. ir 5006 krājuma vienības. 2015. gadā reģistrēti 76 lietotāji, kas bibliotēku apmeklēja 866 reizes, bet izsniegums sastādīja 6635 krājuma vienības.

No pašvaldības līdzekļiem 2015.gadā grāmatu iegādei atvēlēti 600 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 104 €), preses abonēšanai 404 € (salīdzinot ar 2014. gadu kāpums par 50 €).

2015. gadā bibliotēka abonēja 12 preses izdevumus.

2015. gadā bibliotēkā bijušas 11 izstādes un 5 pasākumi.