Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

PII «Kurzemīte»

 

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

E-adrese: pii@90009115209

Iestādes vadītāja  Rudīte Baļķīte  29245414 dundagaspiikurzemite@talsi.lv  
Iestādes vadītāja vietniece  Inga Blūmentāle 29245414  inga.blumentale@talsi.lv
Logopēde Inese Veinberga 26301140  
Mūzikas skolotāja Evija Cirvele    
Sporta skolotāja Diāna Šņepste    
Medmāsa Anita Lavrenova 29391899  anita.lavrenova@talsi.lv

Skatīt lielākā kartē

Ja vēlaties iesniegt iesniegumu bērna reģistrēšanai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādelektroniski latvija.lv vidē, tad to iespējams izdarīt šeit.

 

 

Iestādes darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.00–19.00

Iestādes vadītāja apmeklētājus pieņem tikšanos iepriekš saskaņojot pa tālr. 29245414

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4101901588

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» dibināta 1950. gadā. Pašreiz iestāde atrodas Dundagas centrā un darbojas 1984. gada uzceltajā ēkā. 2021./2022. mācību gadā mācības PII «Kurzemīte» pirmsskolas izglītības programmas apguvei 8 grupās nodrošina 146 pirmsskolas vecuma bērnam no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Iestādē strādā 21 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki: zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas.

Seko līdzi :   https://www.facebook.com/Kurzemite

 

PII «Kurzemīte» nolikums

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.

Iestādes attīstības plāns 2021. - 2024. gadam

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

1. Drošības instrukcijas bērniem

2. Uzvedības noteikumi bērniem

3. Rīcība infekcijas slimību gadījumos

4. Uzturēšanās kārtība iestādē

5. Fiziska vai emocionāla vardarbība

6. Personas datu apstrāde  

7. Bērnu sūdzību izskatīšanas kārtība

8. Iesniegumu un atbilžu izskatīšanas kārtība

9. Kārtība kādā reģistrē izglītojamo kavējumus

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” telpās un teritorijā

GROZĪJUMI "Kārtībai, kādā tiek nodrošinātas Covid_19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes "Kurzemīte" telpās un teritorijā.

 

 

Grupas 2021./2022. mācību gadā

Grupa

Skolotāji

Skolotāju palīgs

Bērnu vecums

Bērnu skaits

«Saulīte»

Ineta Feldentāle,
Līga Paegleskalne

Daiga Kriķīte

2

16

«Mārīte»

Gunta Mika

Inga Popmane

Ilze Kristiņa

2–3 

17

«Taurenītis»

Līga Enzele 
Monta Bērente

Lienīte Sirkele

 5

19

«Spārīte»

Irina Seržante 
Agnija Ozollapa

Santa Melkerte

 5–6

19

«Bitīte»

Guna Balode,
Madara Nierliņa

Liene Liepiņa

6

21

«Pienenīte»

Inta Grīnīte 
Mudīte Jurča

Kristīne Antmane

4

20

«Sienāzītis»

Sarmīte Sirkele

Elīna Baļķīte

Baiba Bumbiere

3–4 

18

«Skudriņa»

Elīna Kreivina

Lelde Dēvita

Krista Skarbiniece

 1,5

16

 Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma nr. V-3944 (programmas kods 01011111)

 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vīzija, misija, mērķis  2021./2022.m.g.

 

 Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

 

Misija: Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

 

Vērtības – cieņa, mērķtiecība, latviešu valoda

  

Mērķis: Mērķtiecīgi attīstīt bērna valodu, skaņu artikulāciju, lai bērns pilnvērtīgi varētu paust savas vēlmes, gribu un emocijas.

 

 Gada galvenie mācību uzdevumi:

 

1. Padziļināta sadarbība ar  logopēdu:

  • Logoritmikas nodarbības reizi nedēļā 5/6 gadus veciem bērniem;
  • Pirkstiņrotaļu un rīta dziesmiņu meistarklase;
  • Logopēda organizētas individuālās sarunas ar vecākiem 2x mācību gadā.

 

2. Akcentēt valodas mācību jomu pirmsskolas ikdienā un pasākumos:

  • Atklātās nodarbības (pedagogu pieredzes apmaiņa) akcentējot valodas mācību jomu;
  • Logoritmikas 5minūte katru dienu, visās vecumposmu grupās;
  • Valodas nedēļa;
  • Vecumposmam atbilstošu dzejoļu, rotaļu, skaitāmpantu, pirkstiņrotaļu pielietošana rotaļdarbības procesā;
  • Piedalīšanās novada svētkos “Dzejolēns.”

 

 

 

 


2021./2022. mācību gadā ekoskolas gada tēma  — Klimata pārmaiņas.


 

Šajā tēmā apskatīsim klimata pārmaiņu dažādus aspektus. Ir vairāki faktori, kas ietekmē klimata pārmaiņas, tomēr ļoti liela nozīme ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijai.

 

Mācību satura uzdevumi:

 

 • Veicināt priekšstatu par klimatu, tā pārmaiņām un pārmaiņu cēloņiem.

 

• Sekmēt priekšstatu par klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu un sabiedrību.

 

 • Rosināt veikt laikapstākļu novērojumus ilgākā laika periodā.

 

• Rosināt videi un veselībai draudzīgu rīcību

 

Kopā ar bērniem izzināsim:

 

1)      Vai ir vēl kādas iespējas samazināt elektrības un ūdens patēriņu? Siltuma patēriņu apkures sezonā?

 

2)      Un kā ar transportu - vai var samazināt CO2 izmešus šajā jomā? Varbūt uz iestādi varam braukt ar velosipēdu, nākt ar kājām un rosināt arī bērnu vecākus? Varbūt uz autoceļa iestādes tuvumā var izvietot brīdinājuma zīmes autovadītājiem vai ar pašvaldības palīdzību iekārtot veloceliņus?

 

3)      Ko varam darīt, lai kompensētu iestādes saražotos CO2 izmešus? Varbūt varam stādīt kokus?

 

 Ekoskolas programmā esam no 2014. gada.


 

 

 

 

 

Notikumiem mūsu iestādē varat sekot līdzi arī www.facebook.com meklētājā ierakstot:

Dundagas PII «Kurzemīte»