Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas vidusskola

Kontakti

Juridiskā adrese (Lielā skola): Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

Programmu īstenošanas vietas:

 • Saules iela 8, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270
 • Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

E-adrese: dundagasvidusskola@90009115209

 

Reģistrācijas apliecības Nr. 4113900621

Direktore

Aiga Štrausa

Pieņemšanas laiks:

pirmdien 15.00–18.00

ceturtdien  8.30–10.00 (citās dienās individuāli vienojoties)

63232192, 26634655

aiga.strausa@dundaga.lv

Sekretāre - lietvede Ina Petrovica  

63232192

ina.petrovica@dundaga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā

Inese Freimute Pieņemšanas laiks: trešdien 9.00–13.00 (citās dienās individuāli vienojoties)

63232195

inese.freimute@dundaga.lv

Direktora vietnieks izglītības Dinārs Neifelds

 

63232195

dinars.neifelds@dundaga.lv

Sociālā pedagoģe Elīza Damberga  

28687507, 63232199

eliza.damberga@dundaga.lv


Lielāku karti


Lielāku karti

Interneta lapa: www.skola.dundaga.lv


Dundagas vidusskola ir Dundagas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno:

 • Pamatizglītības programmu (programmas kods: 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods: 21015811)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods: 21015611)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (programmas kods: 31011011)

Skola savā darbībā balstās uz stabilām mācību un interešu izglītības tradīcijām un gadu desmitos nostiprinātu darba pieredzi.

Dundagas vidusskola izvietota divās savrup esošās ēkās. Viena no tām (Mazā skola), celta 1955.gadā, un tajā mācās 1.–4. klašu skolēni, bet otra (Lielā skola) — 1975.gadā, un tajā mācās 5.–12. klašu skolēni.

Skolas pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts standarta pamatizglītībā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Iepējas

 • Vidusskolā, bez ierastajiem mācību priekšmetiem, piedāvā apgūt arī tehnisko grafiku, kulturoloģiju, politiku un tiesības, psiholoģiju.
 • Vidusskolas laikā, 12.klasē skolēniem ir iespēja iegūt autovadītāja tiesības — skola nodrošina bezmaksas teorētisko apmācību.
 • 10.–12.kl. skolēni, kuriem vidējie vērtējumi ir 7,5 balles un augstāk, četras reizes mācību gadā saņem stipendiju (30–50 €).
 • Beidzot vidusskolu, var pretendēt uz Vītola fonda stipendiju, kuru Dundagas vidusskolas absolventiem piešķir  SIA «Kurekss».
 • Dalība projektā «Esi līderis», iegūstot profesionālās pilnveides apliecību — uzņēmējdarbības pamati.
 • Pastāv iespēja mācīties Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
 • Darboties daudzveidīgās interešu izglītības programmās un skolēnu pašpārvaldē.
 • Iesaistīties projektos un citās ārpusskolas aktivitātes.
 • Skolēniem ir iespēja dzīvot bezmaksas Jauniešu mītnē (Dundagas pils telpās).

 

Lielākā daļa 9. klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas vidusskolā. Pēc vidējās izglītības iegūšanas absolventi turpina mācībās augstskolās, tehnikumos vai koledžās.

Katru mācību gadu skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos  un sporta sacensībās.