Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

 

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

E-adrese: dmms@90009115209

 

Mācību vietas:
Dundagā: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Kolkā: Kolkas tautas nams, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Iestādes vadītāja

Dace Čodera 29543665

dace.codera@dundaga.lv

dmms@dundaga.lv

Iestādes vadītāja vietniece Linda Celma 29490550  linda.celma@dundaga.lv
māksla Dundagā   63237863  
mūzika Dundagā   63237864  
mūzika Kolkā   63220519
dzta@inbox.lv


Skatīt lielākā kartē

 


Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

P., O., T., C., Pk.: 13.00–20.30;

Se: 9.00–17.00.

 

Vēsture

1988. gadā tika dibināta Talsu Mūzikas skolas filiāle, kura 1991. gadā kļūst par patstāvīgu skolu — Dundagas Mūzikas skolu direktores Lindas Pavlovskas-Dišleres vadībā.

1990. gada 8. decembrī darbu sāka Dundagas Mākslas skola, direktore – Ausma Goldberga.

1993. gada 1. septembrī tika atvērta Talsu Mūzikas skolas filiāle Kolkas pagastā.

Ar Kolkas pagasta padomes 1994. gada 4. novembra lēmumu Nr. 35, tika lūgts Talsu rajona padomei un LR Kultūras ministrijai atvērt patstāvīgu mūzikas skolu Kolkā.
Kolkas Mūzikas skola kā patstāvīga izglītības iestāde tika dibināta 1995. gada 1. martā, direktore — Inora Sproģe.

2001. gadā notiek Dundagas Mūzikas skolas un Dundagas Mākslas skolas reorganizācija un darbu turpina Dundagas Mākslas un mūzikas skola direktores Lindas Pavlovskas-Dišleres vadībā.

Sakarā ar sociālekonomisko situāciju valstī kopumā un audzēkņu skaita samazināšanos, Kolkas pagastā, Dundagas novada dome 2011. gada 22. jūnijā pieņem lēmumu reorganizēt Kolkas Mūzikas skolu un ar 2012. gada 1. janvāri pievienot to Dundagas Mākslas un mūzikas skolai.

Iestāde šodien

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4174902076.
Reģistrācijas numurs VID reģistrā: 90001434755.
Direktore — Dace Čodera.
Direktora vietniece izglītības jomā — Linda Celma.
Mūzikas nodaļas vadītāja — Inga Šmēdiņa.
Izglītības programmu vadītāja Kolkā — Dzintra Tauniņa.
Izglītības iestādē strādā 17 pedagogi un 2 tehniskie darbinieki.

2018./19. mācību gada 2. janvārī izglītības iestādē ir 238 izglītojamie.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 118 izglītojamie: izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla» — 49; izglītības programmā «Dejas pamati» — 8; izglītības programmās mūzikā Dundagā — 44 un Kolkā — 17 izglītojamie.

Interešu izglītības programmās ir 120 izglītojamie: pirmsskolas sagatavošanas klasē izglītības programmā «Māksla. Mūzika. Deja» 23 bērni, izglītības programmā «Sagatavošanas klase — Vizuāli plastiskā māksla» septiņgadīgiem bērniem mācās 12, izglītības programmā «Mūsdienu deja» 67 bērni un jaunieši, izglītības programmā «Vokālais ansamblis» izglītojas 14, kā arī Kolkā «Sagatavošanas klasē — Mūzika» izglītojas 4 bērni.

Izglītības programmas 2018./19. mācību gadā

 • Vokālā mūzika — Kora klase 20V 212 06 (Dundagā un Kolkā).
 • Taustiņinstrumentu spēle — Klavierspēle (programmas kods 20V 212 01).
 • Pūšaminstrumentu spēle — Saksofona spēle (programmas kods 20V 212 031).
 • Sitaminstrumentu spēle — (programmas kods 20V 212 04).
 • Stīgu instrumentu spēle — Ģitāras spēle (programmas kods 20V 212 02).
 • Stīgu instrumentu spēle — Kokles spēle (programmas kods 20V 212 02) (Kolkā).
 • Stīgu instrumentu spēle — Vijoles spēle (programmas kods 20V 212 02).
 • Vizuāli plastiskā māksla — (programmas kods 20V 211 00).
 • Dejas pamati — (programmas kods 20V 212 10).


Skolas pamatmērķi

 • Nodrošināt kvalitatīvu izglītibas vidi, nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu.
 • Nodrošināt iespēju audzēkņiem pilnveidoties, lai turpinātu izglītošanos profesionālajā izglītībā.
 • Paaugstināt izglītības kvalitāti (pedagogu tālākizglītības nodrošināšana, skolas tehniskais nodrošinājums, mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešana).
 • Būt par nozīmīgu Dundagas novada izglītības un kultūras jomas sastāvdaļu.

Dokumenti

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikums

Izglītības iestādes padomes reglaments

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi  

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā

 

 

 

Izglītības iestādes padomes protokoli

30.08.2018. izglītības iestādes padomes protokols nr. 1

 

Vecāku sapulču protokoli

  30.08.2018. vecāku sapulces protokols nr. 1

 

Publikāciju arhīvs