Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
03.12.2020. plkst. 13.00


3. decembrī plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Nr. 13 videokonferences režīmā.

1. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

2. Par lietišķās mākslas kolektīva darbību.

3. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu ar SIA «Dundagas veselības centrs».

4. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma izcenojumiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2021. gadā.

5. Dotācija SIA «Dundagas veselības centrs» rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2021. gadā.

6. Par dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»» 2021. gadā.

7. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas senioru apvienībai «Sendienas».

8. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas invalīdu kopai «Cerība».

9. Par finansējumu 2021. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai «Sarma».

10. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas budžeta grozījumiem datortehnikas iegādei.

11. Par atbalstu Dundagas novada skolēnu radošajām izpausmēm 2021. gadā

12. Par finansiālu atbalstu biedrībai «Dundangas sendienas» 2021. gadā

13. Par finansiālu atbalstu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas bērni» 2021. gadā

Dažādi jautājumi.

 

Tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=fd0PWisnvY0

Visi notikumi