Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
12.11.2020. plkst. 13.00


12. novembrī plkst. 13.00  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 12 .videokonferences režīmā.

DARBA KĀRTĪBA:


1. Par jaunas amata vienības, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, izveidi Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
2. Par grozījumiem 19.12.02.2019. Dundagas novada domes lēmumā nr. 361 «Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu».
3. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
4. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI.
6. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
7. Par dotāciju SIA «Dundagas veselības centrs».

Dažādi jautājumi

 

Tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=S22qzGU6b8w

Visi notikumi