Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
08.10.2020. plkst. 13.00


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Nr. 11 8. oktobrī plkst. 13.00 videokonferences režīmā.


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par finansējumu rotaļlaukumu elementu iegādei/uzstādīšanai PII «Kurzemīte» teritorijā.
2. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 1. stāva koridora remontu.
3. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
4. Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā.
5. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta «Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā» īstenošanai.
6. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
7. Par dzīvojamās telpas maiņu.
8. Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem.


Dažādi jautājumi

 

Visi notikumi