Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
09.12.2019. plkst. 10.00


Kvoruma trūkuma dēļ, ceturtdien, 5.decembrī, plānotā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 11. nenotiks.

Sēde pārcelta uz pirmdienu, 9.decembri, plkst. 10.00.

 


1. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasificēšanas katalogā.
2. Par finansējumu pensionāru apvienībai «Sendienas».
3. Par finansējumu pensionāru apvienībai «Sarma».
4. Par finansējumu invalīdu apvienībai «Cerība».
5. Par finansējumu biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas».
6. Par SIA «Dundagas veselības centrs» ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2020.gadā.
7. Dotācija SIA «Dundagas veselības centrs», rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2020.gadā.
8. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu.
9. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI (01.01.2020.–31.08.2020.).
10. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
11. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
12. Par Dundagas novada domes viedokli par likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums».
13. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas nolikumā.


Dažādi jautājumi

Visi notikumi