Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
10.10.2019. plkst. 13.00


10. oktobrī plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 9DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par izmaiņām valsts mērķdotācijas sadalē, māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
  2. Par nepieciešamo papildu finansējumu slodzes palielināšanai medicīnas māsai PII «Kurzemīte».
  3. Par Dundagas vidusskolas attīstības plānu 2020.–2022. gadam.
  4. Par papildus finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
  5. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI.
  6. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.

Dažādi jautājumi.Visi notikumi