Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
12.08.2019. plkst. 10.00


Pirmdien, 12.augustā, plkst. 10.00  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 7.

Darba kārtība

1. Par sadarbību ar Talsu novada bāriņtiesu.
2. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
3. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un vadītāja vietnieka izglītības jomā darba samaksai pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
5. Par kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Dundagas novadā.
6. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Dundagas novadā.

Dažādi jautājumi:
• Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
• Par Sociālā dienesta vadītāju.
• Par līgumu laušanu ar biedrību «Dundagas aprūpes nams «Stacija»».
• Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām.
• Par darbinieku vērtēšanas noteikumiem.

Visi notikumi