Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
12.01.2018. plkst. 12.00


12. janvārī  plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 1

 

 1. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
 2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 3. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju
 4. Par izslēgšanu no palīdzības sniegšanas reģistra.
 5. Par īres līguma pagarināšanu.
 6. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojumu izcenojumiem.
 7. Par biedrības «Dundagas aprūpes nams «Stacija»» izcenojumiem.
 8. Par finansējumu biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
 9. Par finansējumu biedrībai «Randalist» .
 10. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt».
 11. Par kultūras pasākumu plānu 2018. gadam
 12. Par budžetu 2018. gadam.
 13. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.


Dažādi jautājumi (informatīvi)
  Par Mazirbes internātpamatskolu
  Par Samariešu apvienības piedāvājumu
  Par ģimenes ārstes iesniegumu

 

Visi notikumi