Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
12.01.2017. plkst. 13.00


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 1 12. I plkst. 13.00.


1. Par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
2. Par finansējumu Kolkas senioru apvienībai «Sarma» 2017.gadā.
3. Par dotācijas piešķiršanu 2017.gadā biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
4. Par finansējumu pensionāru interešu kopai «Vārpa» 2017. gadā.
5. Par finansējumu Dundagas pensionāru apvienībai «Sendienas» 2017. gadā.
6. Par finansējumu Dundagas invalīdu apvienībai «Cerība» 2017. gadā.
7. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt» 2017. gadā.
8. Par atbrīvošanu no Sporta komisijas.
9. Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā.
10. Par kultūras pasākumu plānu 2017. gadam.
11. Par uzturēšanās izmaksām SIA «Dundagas veselības centrs».
12. Par uzturēšanās izmaksām aprūpes namā «Stacija».
13. Par finansējumu grāmatai «Dundagas novads — tradicionālā un mūsdienu kultūra».
Dažādi jautājumi
  Par izglītības funkcijas nodrošināšanu novadā.
  Par sociālā darba nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu un Labklājības ministrijas prasībām.

Visi notikumi