Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
14.01.2016. plkst. 09.00


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes nr. 1 14. I plkst. 9.00 darba kārtība:

1. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
2. Par mērķdotācijas sadalījumu amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
3. Par saistošo noteikumu projektu «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».
4. Par finansējumu 2016. gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai «Sarma».
5. Par finansējumu 2016. gada budžetā Dundagas pensionāru klubam «Sendienas».
6. Par finansējumu 2016. gada budžetā Dundagas invalīdu biedrībai «Cerība».
7. Par finansējumu 2016. gada budžetā biedrībai «Līvõd īt».
8. Par finansējumu 2016. gada budžetā biedrībai «Randalist».
9. Par kultūras pasākumu plānu 2016. gadam.
10. Par jaunu amata vietu izveidošanu.
11. Par grozījumiem amatu katalogā.
12. Par budžeta plānu 2016. gadam.
13. Par dzīvokļu jautājumiem.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi