Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
10.08.2018. plkst. 12.00


  1. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
  2. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
  3. Par Mākslas un mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.
  4. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu.

 

Dažādi jautājumi

  1. Par Koplīgumu.
  2. Par sporta skolotāja amata vietu PII «Kurzemīte».
  3. Par bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupu.
Visi notikumi