Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
13.04.2018. plkst. 12.00


13. aprīlī plkst. 12.00  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 5

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par dzīvokļa īres tiesību līguma pārslēgšanu.
2. Par I.F. atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekļa amata.
3. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
4. Par Grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem».
5. Par SIA «Dundagas Veselības centrs» gada pārskatu.
Dažādi jautājumi
  6. Par DMMS interešu izglītības programmu apstiprināšanu
  7. Nolikuma projekts par finansiālā atbalsta sniegšanas kārtību Dundagas novada kultūras, izglītības iestāžu  pašdarbības kolektīvu un sportistu ārzemju vizīšu organizēšanai.
  8. Par papildu atvaļinājuma dienām Dziesmu un deju svētku dalībniekiem.

Visi notikumi