Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
20.08.2020. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina

Finanšu komitejas sēdi nr.8

20.augustā  plkst. 10.00

un nosaka šādu DARBA KĀRTĪBU:

 

  1. Par nekustamā īpašuma „Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
  2. Par zemes nomas tiesībām
  3. Par dalību projektu konkursā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā”
  4. Par Brīvības ielas Dundagā trotuāra atjaunošanu
  5. Par granulu apkures ierīkošanu Saules ielā 8 Dundagā
  6. Par pārvietojamās tualetes iegādi Vīdales skolai

7. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbē

8. Par sporta aktivitātēm piešķirtā finansējuma mērķa maiņu

9. Par finansējuma piešķiršanu PII "Kurzemīte"

10. Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

11.  Par linoleja grīdas segumu ieklāšanu izglītības iestādēs

12. Par saistošajiem noteikumiem ''Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību     Dundagas novadā''

 

Dažādi jautājumi

  • Par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu
Visi notikumi