Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
16.07.2020. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 16. jūlijā plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 7
un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā.
2. Par Dundagas kultūras pils tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
3. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
4. Par zemes nekustamā īpašuma «Jauncelmi» atsavināšanu.
5. Par finansējuma piešķiršanu biedrības «Visvīdale» projektam «Skatuves vietas pilnveidošana Vīdales skolas dārzā».
6. Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku.
7. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam Bānīša ielā 4.
8. Par iestādes darba laika pagarināšanu un nepieciešamo papildus finansējumu slodžu palielināšanai pirmsskolas skolotājiem.
9. Par projekta konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2020.gadā 2.kārtas izsludināšanu.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem Ernesta Dinsberga ielā 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. un Pils ielā 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov.
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma «Muižas skola» sadalīšanu.
12. Par saistošajiem noteikumiem «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kartību».
Dažādi jautājumi
•    Par pielikumu Grāmatvedības politikai.

Visi notikumi