Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
18.06.2020. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētāja p.i. Jānis Mauriņš 18.jūnijā plkst. 10.00 izsludina Finanšu komitejas sēdi nr. 6 Pils ielā 5-1 un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par gājēju ietves asfaltēšanu Brīvības ielā.
2. Par maksas pakalpojumiem Kolkas Lībiešu saieta namā.
3. Par ūdensvada un kanalizācijas remontu Kolkas pamatskolā.
4. Par grozījumiem apstiprinātajos pasākumu plānos 2020. gadam.
5. Par grozījumiem PII «Kurzemīte» budžetā.
6. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā.
7. Par papildus finansējumu Dundagas vidusskolas skolas ēkas jumta atjaunošanai un zibens aizsardzības sistēmas izbūvei.
8. Par grozījumiem pašvaldības 2020. gada budžetā.
9. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA «Dundagas veselības centrs».
10. Par dāvinājuma pieņemšanu.
11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
12. Par zemes nomas tiesībām.
13. Par finansējuma piešķiršanu Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes katoļu draudzes projektam «Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un atjaunošana, dekoratīvā kroņa nostiprināšana zvana tornī».
14. Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi