Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
21.05.2020. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 21. maijā plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 5
videokonferences veidā un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par SIA «Kolkas ūdens» 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA «Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs».
4. Par Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas izveidi EJZF projektā.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu.
6. Par nekustamā īpašuma «Brīvības iela 1a» nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma «Laukdārzi» nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» dz. 13 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par automašīnas izsoles sākumcenas noteikšanu.
10. Par zemes nomas tiesībām.
11. Par pakalpojuma sniegšanas līguma pagarināšanu.
Dažādi jautājumi

 

Visi notikumi