Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
12.12.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 12. decembrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 12
un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
2. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
3. Par automašīnu Dacia Lodgy un jaunas automašīnas iegādi vidusskolai.
4. Par dotāciju SIA «Kolkas ūdens» darbības nodrošināšanai 2020. gadā.
5. Par SIA «Kolkas ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.
6. Par finansējumu pensionāru apvienībai «Sendienas».
7. Par finansējumu pensionāru apvienībai «Sarma».
8. Par finansējumu invalīdu apvienībai «Cerība».
9. Par finansējumu biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas».
10. Par SIA «Dundagas veselības centrs» ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2020. gadā..
11. Dotācija SIA «Dundagas veselības centrs» rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2020..gadā.
12. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI (01.01.2020.–31.08.2020).
13. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
14. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
15. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasificēšanas katalogā.
16. Par saimniecības pārziņa amatu.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi