Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
18.09.2014. plkst. 13.00


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 9 18. septembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par gājēju ietves remontu Talsu ielā (TOP-«Krokodils»).
2. Par trīsfāžu elektropievada ierīkošanu Talsu ielā ielu apgaismojumam.
3. Par papildus finansējumu videokameru darbības nodrošināšanai Dundagā.
4. Par pedagogu darba samaksu Dundagas novada pirmsskolas izglītības pedagogiem.
5. Par papildu finansējumu Dundagas vidusskolas kāpņu krāsojumam.
6. Par finansējumu brīvpusdienām 4. klasēm.
7. Par finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pedagogu algām.
8. Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2014. gadam.
9. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Dundagas novada domes 21.02.2013. lēmumā nr.24 «Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolkas ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai».
11. Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim.
12. Par dzīvokļa izīrēšanu uz dienesta pienākumu pildīšanas laiku.
13. Par zemes iznomāšanu rotaļu laukuma ierīkošanai.
14. Par priekšlikumiem maksas pakalpojumiem Kolkas pagasta pārvaldē.
15. Par automašīnas iegādi domes priekšsēdētājam.
16. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu.
Dažādi jautājumi.

Visi notikumi
Atslēgvārdi
sēde