Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
22.05.2014. plkst. 13.00


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 5 22. V plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.

2. Par finansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai Kolkā.

3. Par finansējuma izlietojumu Kurzemes plānošanas reģiona vajadzībām.

4. Par ceļa Valpene–Sabdagas labošanu.

5. Par papildus izdevumiem parka estrādei.

6. Par finansējuma piešķiršanu gājēju pārejas apgaismojumam.

7. Par materiālo vērtību norakstīšanas komisiju Dundagas pašvaldībā.

8. Par Mazirbes internātpamatskolas virtuves inventāra nomas maksas noteikšanu.

9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PII «Kurzemīte» nojumju renovēšanai.

10. Par finansējumu telpu pielāgošanai vides pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

11. Par ietaupīto līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem investīciju projektiem.

12. Par izglītojamo un pedagogu godināšanu.

13. Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils Barona vannas istabas interjera detaļu restaurācijai un atjaunošanai..

14. Par zemes nomu.

15. Par īpašuma iegādes piedāvājumu.

Dažādi jautājumi.

 

 

Visi notikumi
Atslēgvārdi
sēde, komiteja