Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
19.06.2014. plkst. 13.00


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 6 19. VI plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.

2. Par Mazirbes internātpamatskolas inventāra nomas maksas noteikšanu.

3. Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem.

4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadā.

5. Par avīzi «Dundadznieks».

6. Par līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

7. Par lūgumu sniegt finansiālu atbalstu ekspedīcijai uz Kilimandžaro.

8. Par daiļdārznieka pakalpojumiem.

Dažādi jautājumi.

Visi notikumi