Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
21.08.2014. plkst. 13.00


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 8 21. VIII plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:


1. Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu dokumentu attēlu izstrādei.
2. Par nolikumu stipendiju piešķiršanai Dundagas novada skolu audzēkņiem.
3. Par SIA «Dundagas Veselības centrs» laboratorijas turpmāku darbības nodrošināšanu.
4. Par finansējuma paredzēšanu plānotā pašvaldības koplietošanas autoceļa Mazirbe–Košrags posma atsavināšanai.
5. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības līdzfinansējumu biedrības «Randalist» realizējamam projektam «Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes zīmes Mazirbē, Košragā, Saunagā un Vaidē».
7. Par pašvaldības piedalīšanos energoefektivitātes projektā (ēka «Pastnieki» Kolkā).
8. Par papildu finansējumu.
   8.1. DMMS telpas remontam.
   8.2. PII «Kurzemīte» nojumēm.
9. Par papildus finansējumu ārzemju komandējumiem.
10. Par papildus finansējumu Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai.
11. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
12. Par finansējumu Dundagas dīķa un Dzirnavezera pirmsprojekta izpētei.
13. Par tirgus nodevām.
Dažādi jautājumi.

Visi notikumi
Atslēgvārdi
sēde, komiteja