Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
10.12.2020. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 10. decembrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 12 videokonferences režīmā un nosaka šādu darba kārtību:

 

1. Par saistošo noteikumu projekta «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu» pieņemšanu.

2. Par nekustamā īpašuma «Ernesta Dinsberga iela 1» atsavināšanu.

3. Par apgaismojumu Bānīša ielā.

4. Par dotāciju SIA «Kolkas ūdens» 2021. gadā.

5. Par lietišķās mākslas kolektīva darbību.

6. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu ar SIA «Dundagas veselības centrs».

7. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma izcenojumiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2021. gadā.

8. Dotācija SIA «Dundagas veselības centrs» rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2021. gadā.

9. Par dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»» 2021. gadā.

10. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas senioru apvienībai «Sendienas».

11. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas invalīdu kopai «Cerība».

12. Par finansējumu 2021. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai «Sarma».

13. Par atbalstu Dundagas novada skolēnu radošajām izpausmēm 2021. gadā.

14. Par finansiālu atbalstu biedrībai «Dundangas sendienas» 2021. gadā.

15. Par finansiālu atbalstu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas bērni» 2021. gadā.

16. Par kultūras pasākumu plāniem 2021. gadam.

17. Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem.

 

Dažādi jautājumi

 

Tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=Fc3FobsCPTg

Visi notikumi