Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.10.2020. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 15. oktobrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi Nr. 10 videokonferences režīmā un nosaka šādu darba kārtību:

 

 1. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 1. stāva gaiteņa remontu.
 2. Par bezmantinieku mantas sprieduma izpildes izdevumu apmaksu.
 3. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta «Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā» īstenošanai.
 4. Par granulu apkures ierīkošanu īpašumā Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā.
 5. Par garāžas durvju ierīkošanu Talsu ielā 18, Dundagā.
 6. Par tualetes un dušas telpas remontu pils katlu mājā Pils ielā 14, Dundagā.
 7. Par finansējumu rotaļlaukumu elementu iegādei, uzstādīšanai PII «Kurzemīte» teritorijā.
 8. Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā.
 9. Par Dundagas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem.
 10. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta «Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā» īstenošanai.
 11. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Dejas pamati izglītojamo deju priekšnesumu video Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts konkursam.
 12. Par papildus finansējuma piešķiršanu pasākumam «Ceļā ar Baronu».
 13. Par zemes īpašuma «Filmaņi» atsavināšanu.
 14. Par ēdināšanas pakalpojumu 5.–6. kl., daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm.


Dažādi jautājumi

 

Visi notikumi