Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
19.09.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētāja p.i. Jānis Mauriņš izsludina

Finanšu komitejas sēdi nr. 9

19.septembrī  plkst.10.00

un nosaka šādu DARBA KĀRTĪBU:

 1. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam
 2. Par amatierteātra darbības atjaunošanu
 3. Par Dundagas vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus + KA2 projektā
 4. Par iekšējiem noteikumiem “Grāmatvedības politika”
 5. Par Dundagas novada pašvaldības ēkas Bānīša iela - 4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku izmantošanu.
 6. Par īres maksas noteikšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām.
 7. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
 8. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2019.gadā 2. kārtā.
 9. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Dundagas aprūpes nams Stacija”
 10. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 12. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 14. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 15. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” – 18 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 16. Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām” apstiprināšana
 17. Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšana
 18. Iekšējo noteikumu “Noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Dundagas novada pašvaldībā” apstiprināšana

 

Dažādi jautājumi

 1. Par Dundagas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Trauksmes celšana”
 2. Par zemes nomas tiesību līguma pagarināšanu
Visi notikumi