Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.08.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 15.augustā plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 8 un nosaka šādu darba kārtību:

 

 1. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
 2. Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu remontdarbiem Dundagas vidusskolas ēkās.
 3. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
 4. Par Dundagas velotrases izveidi ELFA projektā.
 5. Par Jūrmalas pilsētas domei piederošu SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «PIEJŪRA»» kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 6. Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un vadītāja vietnieka izglītības jomā darba samaksai PII «Kurzemīte».
 7. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 8. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 5 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 9. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 6 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 10. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 8 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 11. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 12. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 13. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 13 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 14. Par dzīvokļa īpašuma «Niedolas» — 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 1.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 2.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 3.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 4.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi