Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
18.07.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina Finanšu komitejas sēdi nr. 7
18.jūlijā  plkst. 10.00  un nosaka šādu darba kārtību:

  1. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr.19-08-A00702-000027 «Pašvaldības autoceļa «Mazās darbnīcas – Būdeni» posma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā» īstenošanai.
  2. Ceļa posma apstiprināšana un virzīšana uz Lauku attīstības programmu 2014.–2020. gadam investīciju pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
  3. Par nekustamā īpašuma «Gaviļkalns» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
  4. Par finansējuma piešķiršanu papildu būvniecības darbiem Dundagas pilī projekta «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība» īstenošanai.
  5. Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2019.

Dažādi jautājumi

 

 

Dundagas novada pašvaldības

Kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča

t.63237850

 

Visi notikumi