Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
18.04.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 18. aprīlī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 4 un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par SIA «Kolkas ūdens» 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2019. gada Koplīgumā ietveramajiem punktiem.
4. Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2019. gadā.
5. Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
6. Par 2019. gada rīcību realizāciju.
7. Par aizņēmumu Valsts kasē Dundagas novada administratīvās ēkas jumta seguma maiņas un jumta stāva telpu grupas rekonstrukcija II kārtas realizācijai (Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245 001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai).
8. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem».
9. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 2018.gada pārskata apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi

  • Par nekustamā īpašuma «Jūras Pērles» nomu.
  • Par nekustamā īpašuma Mazirbes internātpamatskola nodošanu nomai.
Visi notikumi