Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
18.01.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 18. janvārī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr.1

un nosaka šādu darba kārtību:

 

 1. Par 2018. gada budžeta izpildi.
 2. Par pašvaldības dotāciju interešu izglītībai.
 3. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
 4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 5. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam.
 6. Dundagas vidusskolas skolēnu brauciens uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.
 7. Par biedrības «Randalist» izdevumu atzīšanu.
 8. Par papildu finansējumu teritorijas plānojuma izstrādei.
 9. Par kultūras pasākumu plāniem.
 10. Par nomas tiesību izsoles sākumcenu.
 11. Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 19» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 12. Par telpu pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245 001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.
 13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu novada pašvaldību izglītības un sporta jautājumos.
 14. Par telpu nomas maksu draudzei «Prieka Vēsts».
 15. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
  Dažādi jautājumi.
Visi notikumi