Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
21.12.2018. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 21. decembrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 12 un nosaka šādu darba kārtību:

 

1. Par bezcerīgu (zaudētu) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.

2. Par automašīnas Dacia Logan atsavināšanu.

3. Par līdzfinansējumu projektam «Austu lakatu iegāde Kolkas lībiešu dziesmu ansamblim «Laula»».

4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma «Saules iela 11» izsoles rezultātu apstiprināšanu.

6. Par 2018. gada budžeta grozījumiem.

7. Par izmaiņām ilgstoši sociālās aprūpes klientu izvērtēšanā, izmaiņām vienas dienas izmaksā un nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības SIA «Dundagas Veselības centrs».

8. Par biedrības Dundagas aprūpes nams «Stacija» pakalpojuma izcenojumiem.

9. Par SIA «Kolkas Ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.

10. Par finansējumu 2019. gada budžetā invalīdu kopai «Cerība».

11. Par finansējumu 2019. gada budžetā Dundagas pensionāru klubam «Sendienas».

12. Par finansējumu 2019. gada budžetā biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».

13. Par finansējumu SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» 2019. gadam.

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dokumentālas filmas «Es dzīvoju priecīgi» izveidei par latviešu dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu.

15. Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.

16. Par fonda «Sibīrijas bērni» iesniegumu.

Dažādi jautājumi

  Par deinstitucionalizācijas projektu «Kurzeme visiem».

  Par finansējumu 2019. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai.

Visi notikumi