Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
20.10.2017. plkst. 10.00


1. Par novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu noteikšanu.
2. Par saistošo noteikumu «Kārtība, kādā pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam» pieņemšanu.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Dakterlejas iela 6».
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Upes iela 4».
5. Par atbalstu Latvijas simtgades projektam — filmas par simtgadniekiem uzņemšanai.
Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu.
7. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu.
8. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
9. Par lēmuma «Par aizņēmumu valsts kasē EJZF projekta «Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti» īstenošanai» precizēšanu.
10. Par grozījumiem Dundagas novada domes 27.10.2016. lēmumā nr. 211. «Par dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā».
11. Par budžeta precizēšanu.
12. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
13. Par iekšējo noteikumu «Transportlīdzekļu izmantošanas noteikumi» pieņemšanu.


Dažādi jautājumi
 Par pašvaldības parādniekiem

Visi notikumi