Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
18.05.2017. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc 18 .maijā plkst. 13.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 5.

1. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017.gadā.
2. Par dalību 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases konkursā un sadarbības līguma parakstīšanu.
3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par Dundagas novada  pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».
4. Par Nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā
5. Par nekustamā īpašuma «Tilžas» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
6. Par apkures jautājumu risināšanu pašvaldības iestādēs.
7. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pamatkapitāla palielināšanu.
8.Par saistošo noteikumu projektu «Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu».
Dažādi jautājumi

Visi notikumi