Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
20.04.2017. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 20. aprīlī plkst. 13.00 sasauc Finanšu komitejas sēdi nr .4

1. Par saistošo noteikumu projektu «Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu».
2. Par zaudējumu atlīdzināšanu.
3. Par elektropārvades līnijas demontāžas tehniskā projekta izstrādi.
4. Par grozījumiem amatu katalogā.
5. Par dalību ELFLA 3.kārtas projektu konkursā.
6. Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā.
7. Par nekustamā īpašuma «Tilžas» atsavināšanu.
8. Par nekustamo īpašumu «Pils iela 11C» un «Pils iela 11D» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
9. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta «Publiskā bērnu rotaļu un sporta laukuma ierīkošana Dundagā» īstenošanai.
10. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta «Aktīvās atpūtas vietas «Stacijas dārzs» ierīkošana Dundagā īstenošanai.
11. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta «Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšanai Dundagā» īstenošanai.
12. Par papildus finansējumu apkures jautājumu risināšanai pašvaldības iestādēs.
13. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu futbola komandai dalībai Latvijas futbola 2.līgas čempionātā.
14. Par 2017.gada budžeta grozījumiem.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi