Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
16.03.2017. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  sasauc 16.martā plkst. 13.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 3

1. Par nepieciešamajiem grozījumiem Kubalu skolas muzeja budžetā.

2. Par izmaiņām dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā.

3. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».

4. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2017. gadā.

5. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Saules iela 4–3 atsavināšanas cenu.

7. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

8. Par neparedzētiem izdevumiem rentgena kabineta remontam Pils ielā 6.

9. Par nekustamā īpašuma «Valsts mežs Anši» atsavināšanas cenu.

10. Par nekustamā īpašuma «Gaviļkalns» cirsmu izsoļu rezultātu apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi

Visi notikumi