Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.12.2016. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 15. XII plkst. 13.00 sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 12.

1. Par Dundagas vidusskolas 10.–11. klases izglītojamo iesaistīšanu apmācības programmā projektā «Esi līderis».

2. Par Brīvā laika pavadīšanas centra darbību.

3. Par transportlīdzekļa atgriešanu un jauna iegādi.
4. Par bezcerīgu (zaudētu) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
5. Par iestāžu un struktūrvienību priekšlikumiem rīcību plānam 2017. gadam.
6. Par saistošo noteikumu projekta «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu» pieņemšanu.
7. Par nekustamo īpašumu Pils iela 11c, Pils iela 11d un Pils iela 11e atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par zemes gabala Saules ielā 16 nomas zemju izsoles atlikšanu.

9. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
10. Par nekustamo īpašumu «Upes iela 4» un «Anši» maiņu.

Dažādi jautājumi.

Visi notikumi