Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
20.10.2016. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc 20. X plkst 13.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 10.

1. Par Bērnu sociālās aprūpes centra Mazirbē pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu.
2. Par finansējumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienības Bērnu sociālās aprūpes centrs darbības nodrošināšanai.
3. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017. gadā».
4. Par grozījumiem līgumā biedrībai "Līvõd īt».
5. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa) atsavināšanu.
6. Par jaunas amata vietas izveidi pašvaldības iestādē «Kultūras pils».
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
8. Par dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā.
9. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu.
10. Par finansējumu mikroklimata uzlabošanai vidusskolas sporta zālē.
11. Par budžeta grozījumiem.
Dažādi jautājumi.

Visi notikumi