Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
20.08.2015. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  sasauc 20. VIII  plkst. 13.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 8  un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par līdzfinansējumu Borisa un Ināras Teterevu fondā pieteiktajam projektam «Dundagas jaunās māmiņas manto senjoru gudrības «Virtuves skolā»».
2. Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā «Kurzeme visiem».
3. Par dalības maksas noteikšanu Dundagas vidusskolas 70 gadu jubilejas salidojumā.
4. Par finansējumu PII «Kurzemīte» jaunas grupiņas atvēršanai.
5. Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā.
6. Par 1.–4.kl. audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi