Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
19.03.2015. plkst. 13.00


19. III  plkst.13.00  novada domes  priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 3
un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par zemes nomas līgumu ar SIA «Enercom».
2. Par grozījumiem Dundagas novada domes 29.01.2015. lēmumā nr.8 «Par telpu nomu Dundagas pilī».
3. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2015. gadam.
4. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
5. Par automašīnas izsoles cenu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Dažādi jautājumi.


Saistošo notiekumu projekts: Grozījumi Dundagas novada domes 27.02.2014. saistošajos noteikumos nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem»

 

Visi notikumi