Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
19.02.2015. plkst. 13.00


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 19. II plkst.13.00 sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 2 
un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par lielgabarīta atkritumu konteineru iegādi.
2. Par amata vietas izveidošanu.
3. Par parka estrādes soliņiem.
4. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt» 2015. gadā.
5. Par valsts mērķdotācijas sadalīšanu novada mākslinieciskajiem kolektīviem.
6. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
8. Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu.
9. Par budžetu 2015. gadam.
Dažādi jautājumi.
  Par īpašumu Pils iela 6.

Visi notikumi