Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
22.01.2015. plkst. 10.00


Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 1 22. janvārī plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
2. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
3. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības jomā.
4. Par Dundagas vidusskolas 10. un 11. klašu izglītojamo iesaistīšanu apmācības programmā projektā «Esi līderis» .
5. Par atbalsta personālu novada skolās.
6. Par pasākumu plānu Kolkā 2015.
7. Par Kultūras pils pasākumu plānu 2015.
8. Par telpu nomu Dundagas pilī.
9. Par 2014.gada budžeta izpildi.
10. Par automašīnas pārdošanu izsolē.
11. Par Sociālā dienesta automašīnu.
12. Par maksas pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļā.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
14. Par finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
15. Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem 2015. gadā.
16. Par finansējumu biedrībai «Randalist» 2015. gadā.
17. Par finansējumu «Līvõd īt».
18. Par finansējumu grupiņas atvēršanai PII «Kurzemīte».
19. Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu a/s «Kolka».
Dažādi jautājumi

Visi notikumi